Dømt til til seks år - slipper å sone

En 46 år gammel kvinne er dømt til seks års fengsel av for grov kriminalitet. Hele straffen er gjort betinget. Høyesterett mener hun har hatt en helt usedvanlig positiv utvikling.

- VIKTIG DOM: - At Høyesterett dømte min klient til betinget fengsel er et fantastisk skritt i rusomsorgen her i landet, sier advokat John Christian Elden.
Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
- VIKTIG DOM: - At Høyesterett dømte min klient til betinget fengsel er et fantastisk skritt i rusomsorgen her i landet, sier advokat John Christian Elden. Foto: John T. Pedersen / DagbladetVis mer

I den oppsiktsvekkende dommen fra Høyesterett – en enstemmig dom – skriver førstvoterende høyesterettsdommer Knut H. Kallerud:

«Slik situasjonen er i dag, er jeg ikke i tvil om at en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram er det som gir klart størst sannsynlighet for at kvinnen ikke faller tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet».

Og:

«Til tross for de sterke allmennpreventive hensyn som generelt gjør seg gjeldende ved befatning med store mengder narkotika, er jeg kommet til at det i dette særegne tilfellet er forsvarlig å gjøre hele fengselsstraffen på seks år betinget».

Kvinnen var tiltalt for at hun i 2015 hadde mottatt nær 10 kilo metamfetamin. Hun var også tiltalt for å ha oppbevarte om lag 45 gram amfetamin og noe over seks liter GHB.

Videre var hun tiltalt for oppbevaring av nær 80 gram metamfetamin og 10.000 2 mg Rivotril tabletter. Samt kjøring under påvirkning av narkotiske stoff og kjøring uten førerkort, og noen mindre alvorlige forhold.

Dømt åtte ganger

Høyesterettsdommer Kallerud skriver i sin konklusjon – som de fire andre høyesterettsdommerne slutter seg enstemmig til – at:

«Samlet sett er jeg kommet til at utgangspunktet for straffen før fradrag vil ligge på fengsel i rundt åtte og et halvt år».

I dommen vises det til at kvinnen fra hun var 14 år har holdt til i et hardt kriminelt miljø, og at hennes oppvekst var preget av fyll, bråk og overgrep.

Kvinnen er tidligere domfelt hele åtte ganger.

I Oslo tingrett ble hun først dømt til fengsel i syv år og seks måneder. Dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett dømte henne til fem års fengsel, hvorav fire ble gjort betinget. Vilkåret for den betingede delen av dommen var at hun gjennomførte narkotikaprogram med domstolskontroll.

«Usedvanlig positiv utvikling»

- Slik saken er opplyst for Høyesterett, må jeg legge til grunn at kvinnen har hatt en helt usedvanlig positiv utvikling over en periode på nær tre år siden senhøsten 2016, fastslår Kallerud.

«Alle de fremlagte opplysningene tyder på at kvinnen har lagt bak seg et meget langvarig og omfattende rusmisbruk i kombinasjon med mye kriminalitet. Hun har vært rusfri en relativt lang periode, har nå fast arbeid og et sosialt nettverk på en ny hjemplass utenfor det tidligere rusmiljøet».

IKKE FENGSEL: - En betinget dom gir klart størst sannsynlighet for at kvinnen ikke faller tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet, fastslår høyesterettsdommer Knut H. Kallerud. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
IKKE FENGSEL: - En betinget dom gir klart størst sannsynlighet for at kvinnen ikke faller tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet, fastslår høyesterettsdommer Knut H. Kallerud. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Vis mer

«Ut fra den solide dokumentasjonen som er lagt frem, oppfatter jeg kvinnens situasjon i dag som helt ekstraordinært positiv og meget lovende med tanke på endelig rehabilitering», skriver høyesterettsdommer Kallerud i sin begrunnelse for at kvinnen dømmes til seks års betinget fengsel med en prøvetid på fem år.

Høyesterett konkluderer med at det er en nærliggende risiko for at rehabiliteringen kan bli skadelidende ved soning av en ubetinget fengselsstraff.

Videre heter det i høyesterettsdommer Kalleruds vurdering:

«Slik situasjonen er i dag, er jeg ikke i tvil om at en helt betinget dom i kombinasjon med narkotikaprogram er det som gir klart størst sannsynlighet for at kvinnen ikke faller tilbake til nytt rusmisbruk og ny kriminalitet».

«Fantastisk skritt»

Kvinnens forsvarer, advokat John Christian Elden er godt fornøyd med Høyesteretts avgjørelse:

- Det er veldig bra at Høyesterett har sendt viktige signaler til de underordnede domstolene om at det er viktigere å få rehabilitert og behandlet rusmisbrukere enn å sende dem i fengsel, sier Elden.

- Her har vi en solskinnshistorie om en som har vært «underdog» i hele livet, men som nå greier seg mye bedre etter å ha tatt rev i seilene. At selveste Høyesterett sier at hun da skal slippe fengsel, er et fantastisk skritt i rusomsorgen her i landet, sier advokat Elden.