Dopes nedLåses inneBindes fast

Demente pasienter i Norge blir latterliggjort, oversett, dopet ned, låst inne og bundet fast.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Departementet har i nesten ti år vurdert regler for bruk av tvang, men ingenting er skjedd. Fylkeslegen i Vest-Agder ber nå sosialministeren ta affære.

Fylkeslege Kristian Hagestad skriver at «selv overfor pasientene som på alvorlig vis ikke er i stand til å ta vare på seg selv, har man ikke klar lovhjemmel for å gripe inn med tvangsmessige behandlingstiltak, bortsett fra akuttpregede nødrettsituasjoner.»

Hagestad ber i svært høflige ordelag departementet gjøre noe etter at det «i cirka ti år har hatt til vurdering (...) et regelverk».

Selv om det i dag ikke finnes noen lovhjemmel for tvang, er ingen i helsevesenet og blant pårørende i tvil om at både overgrep og nødvendig tvangsbehandling forekommer.

Eksploderte

Henvendelsene eksploderte da Nasjonalforeningen for folkehelsen relanserte telefontilbudet til pårørende og helsepersonell i mars. Demenslinjen fikk 327 henvendelser på tre sommermåneder.

Ifølge den siste kvartalsrapporten dreier det seg først og fremst om:

  • Latterliggjøring
  • Ignorering
  • Verbal avstraffing

I tillegg fortelles det om:

  • Neddoping

  • Innelåsing

  • Fastbinding

  • Bleiebruk istedenfor følge til toalett

Avdelingsdirektør Jo Flydal i Sosial- og helsedepartementet innrømmer at rettssikkerheten for pasienter med aldersdemens er for dårlig.

Uenighet


- Det har vært uenighet i fagmiljøene. Noen har ment at man må ha et regelverk for å forhindre misbruk av makt, mens andre har hevdet at det vil være å legitimere bruk av makt, sier han.

- Men når det etter hvert ble registrert som et problem, fikk vi debatten om makt mot psykisk utviklingshemmede. Det ble oppfattet som et mer akutt problem som måtte løses umiddelbart. Vi ville se på erfaringene med den loven først, og årene går fort når kvernen maler. Men nå jobber departementet aktivt med å se på hvilke forslag som bør fremmes.

TØFF HVERDAG: Ved Smestad sykehjem i Oslo er det 33 demente pasienter og en stab på 28 årsverk.