- Dørum er gammeldags

- Jeg skulle tro at Odd Einar Dørum snakker før han tenker, sier jusnestor Johs. Andenæs (90). Han kaller det gammeldags når regjeringen ikke engang vil diskutere legalisering av narkotikabruk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det foreslår nemlig straffelovkommisjonen.

Allerede da justisminister Odd Einar Dørum sist mandag fikk overlevert straffelovkommisjonens innstilling, ga han klart uttrykk for at regjeringen ikke lar seg rikke i narkotikapolitikken:

- Avkriminalisering av bruk er uaktuelt, slo statsråden fast - med bakgrunn i Sem-erklæringen.

Nå får både han og regjeringen sitt pass påskrevet av selve høvdingen i norsk strafferett, Johs. Andenæs, som lenge har kjempet for å legalisere bruk og besittelse av mindre doser.

Gammeldags

- Jeg er skuffet over Dørum, som jeg ellers setter høyt som en tenksom og handlekraftig mann, sier Andenæs.

- I stedet for å ha en rent strafferettslig tilnærming, bør det legges mer vekt på de medisinske og sosiale problemene narkotikamisbruk gir.

- Det har jo nærmest vært et politisk credo at narkotikapolitikken ikke skal liberaliseres, samtidig som stadig flere innser at fengsel og straff ikke er noen løsning. Det har også kommisjonen kommet fram til, og da bør regjeringen ta spørsmålet opp til debatt - her ligger vi langt etter utlandet.

- Er Dørum og regjeringen gammeldags?

- På dette punktet, ja.

Roser kommisjonen

Politikerne får ris for narkotikapolitikken, og straffelovkommisjonen ros:

- Den har ikke vært redd for å ta opp kinkige spørsmål, som å gjeninnføre en promillegrense på 0,5. Å senke grensen var tullete, så lenge det ikke er bevist at man får mindre kontroll som bilfører med 0,3- 0,4 i promille.

Andenæs er også svært tilfreds med forslaget om å kreve grov uaktsomhet for at noen skal kunne straffes for drap. I dag er uaktsomhet nok.

- Dette gjelder de såkalte bildrapene. Her er gjerne vissheten om å ha forvoldt et annet menneskes død straff nok i seg selv.

<B>KLAR TALE: Jusprofessor Johs. Andenæs mener regjeringen i det minste må kunne diskutere muligheten for å legalisere narkotikabruk.