Dørum ga fra seg politiet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Odelstinget vedtok i går å opprette et politidirektorat underlagt Justisdepartementet. Politiets overvåkingstjeneste holdes utenfor direktoratet. POT skal fortsatt rapportere til Justisdepartementet. Ut fra vårt prinsipielle syn, som er at den demokratiske kontrollen med samfunnets sivile maktutøvelse skal være sterkest mulig, støtter vi at POT skal fortsette å rapportere direkte til departementet.
  • Spesialordningen for POT viser den manglende holdbarheten i justisminister Odd Einar Dørums påstand om at den demokratiske kontrollen med politiet ikke svekkes ved direktoratsordningen. Skulle han trenge ytterligere voksenopplæring på dette punktet, kan han finne tilbake til regjeringskollega Dag Jostein Fjærvolls begrunnelser for hvorfor han som samferdselsminister ikke kunne gripe inn overfor Jernbaneverket, Jernbanetilsynet og NSB, som alle sammen er skilt ut av Samferdselsdepartementet.
  • Dessverre var det bare SV som i går stemte imot opprettelsen av politidirektoratet i Odelstinget. Arbeiderpartiet vedtok med knapt flertall å støtte regjeringens forslag, som allerede hadde flertall sammen med Høyre og Fremskrittspartiet.
  • Politidirektoratet opprettes fordi politiet selv, sammen med deler av Justisdepartementets politiavdeling, mener at dette vil effektivisere politiarbeidet og gi bedre koordinering av innsatsen mot organisert kriminalitet. I Aftenposten i går bekrefter justisminister Dørum at det var dette som fikk ham til å forandre mening om direktoratsplanene for noen år siden.
  • Vi tror effektivitetsargumentet er overdrevet, og at justisministeren lover en effekt av denne omorganiseringen som politiet ikke kan levere. Men også vi tror at organisering av politiet i et direktorat vil øke effektiviteten på ett område, nemlig når det gjelder å skaffe økte ressurser til politiet.
  • Det er et sørgelig paradoks at det skulle bli en statsråd fra Venstre som stilte seg i spissen for å gjennomføre denne reformen.