- Dørum tatt på senga

- Justisminister Odd Einar Dørum har snakket høyt og svulstig om kamp mot organisert kriminalitet, men han har glemt det mest grunnleggende i en straffesak: vitnene, sier Ap's justispolitiker Knut Storberget til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han mener tiltalte og forsvarer må nektes innsyn i deler av etterforskningen i alvorlige straffesaker.

- Det er det eneste som kan beskytte politiets kilder mot represalier, mener Storberget.

Men da Stortinget i vår diskuterte regjeringens forslag til tiltak mot terror og organisert kriminalitet, var ikke dette tiltaket med.

- Dørum gikk høyt på banen med ulike forslag, men han har glemt det mest elementære i en straffesak, nemlig vitnene. Hvis de nekter å vitne, er vi maktesløse. Mitt inntrykk er at Dørum ble tatt på senga av denne saken, sier Storberget til Dagbladet.

Justisminister Odd Einar Dørum (V) varsler lovendring straks, men ville i går bare bekrefte at avveiningen han må gjøre, går mellom beskyttelse av politiets vitner og rettssikkerhetsgarantiene.

Vitner i livsfare

Dørum avviser på det sterkeste at han har glemt vitnene.

- Det er en kommentar som faller i forhold til fakta. Jeg har flere ganger uttalt at uten vitner eksisterer ikke rettsstaten. Det er all grunn til å ta på alvor at vitner og informanter kan komme i livsfare. Derfor gikk jeg inn for adgang til å føre anonyme vitner, som var omstridt og blant annet kritisert av Dagbladet på lederplass. Det var mitt initiativ, men ble fulgt opp av Hanne Harlem og vedtatt i Stortinget våren 2000.

- Jeg har tatt initiativ til et vitnebeskyttelsesprogram som politidirektoratet nå jobber videre med, og jeg har fått vedtatt i Nordisk Råd et nordisk samarbeid om vitnebeskyttelse som det nå jobbes med. Så Storbergets beskrivelse er ikke riktig, sier Dørum

Så ikke problemet

- Men da Stortinget behandlet anonym vitneførsel, var den problemstillingen som er blitt synliggjort gjennom den aktuelle saken, ikke tema. Ingen så akkurat denne problemstillingen da. Det kan tenkes at vi i dette landskapet får utfordringer som vi må ta når de oppstår, sier Dørum.

To timer etter at de to narkotiltalte var løslatt, varslet Dørum at han i begynnelsen av oktober vil komme med forslag til en lovendring som styrker vernet av politiets kilder. Det er bred enighet på Stortinget om behovet for en slik lovendring.

- Jeg forstår at mange føler uro i denne saken. Denne saken forteller meg at det er et presserende behov å styrke reglene som verner politiets kilder i kampen mot organisert kriminalitet - uten at man av den grunn gir slipp på viktige rettssikkerhetsgarantier, sier justisministeren.

Lovendring i høst

- Er det et hull i loven som må tettes?

- Det er sikkert en problemstilling mange ser. Høyesteretts kjæremålsutvalg sier helt klart at vi her har avveiningsspørsmål som lovgiver må ta stilling til. Det betyr at jeg har en jobb å gjøre, sier Dørum.

- Men når to som er tatt på fersken med 35 kilo heroin går fri, er vel det en rettstilstand vi ikke kan leve med?

- Jeg vil ikke kommentere det. Men at de to ble tatt med 35 kilo narkotika, er et ubestridt faktum, sier Dørum.

Erstatning?

En av de løslattes forsvarere, advokat Øystein Storrvik, antydet i går at det kan være aktuelt å fremme erstatningskrav for hans klient for tida i varetekt. Det tviler Knut Storberget på.

- I en erstatningssak er det erstatningssøkeren som har bevisbyrden, og da kan saken fort bli en bumerang, sier Storberget.