Dørum vil erstatte straff med behandling

Justisminister Odd Einar Dørum vurderer å tilby kriminelle rusmisbrukere behandling framfor straff.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dørum vil opprette en arbeidsgruppe som ser på muligheten for å lage en ordning lik den såkalte «drug court» i Irland. Justisministeren talte til Venstres landsmøte i dag under overskriften «Borgernes rettssikkerhet - samfunnets trygghet». Han sa at han som justisminister har et særlig ansvar overfor alle de rusmisbrukerne som møter rettsstaten, enten det er i retten eller under soning.

- I dag er det altfor ofte slik at en rusmisbruker som sitter i fengsel ikke får noe tilbud om hjelp for rusmisbruket sitt mens han sitter inne. Med det resultat at han etter endt soning går ut til akkurat samme liv som han kom fra - ofte med ny kriminalitet som resultat. Dette vil jeg gjøre noe med, erklærte Dørum.

Studietur

«Drug court»Justisministeren har nylig vært i Dublin, hvor han studerte systemet med såkalt «drug court».

Dette er et tverrfaglig tiltak for rusmisbrukere, under veiledning og koordinering av retten. Målet er å hindre rusmisbruk med derav følgende kriminalitet og å hindre at rusmisbrukere må sone fengselsstraff. Dersom den enkelte siktede erkjenner de straffbare forholdene og sier seg villig til å delta i programmet, gis det betinget dom på vilkår om at siktede deltar i behandlingsopplegget.

- Forskning fra Irland viser at nøkkelen til suksess for denne type straff ligger i et godt behandlingsopplegg. Dommerne må ha klare og faste sanksjoner for de tilfellene der deltakerne ikke følger behandlingsopplegget. I Irland er riset bak speilet at du må sone på vanlige vilkår dersom du misbruker den sjansen du har fått, sa Dørum.

Samarbeid

Retten kan fastsette vilkår om at den domfelte skal overholde bestemmelser gitt av kriminalomsorgen om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring eller behandling.

Hvem som skal delta vurderes av et team fra skolesektor, helse, rusomsorg, politi og kriminalomsorg. Teamet følger opp den enkelte i ett til to år, og rapporterer regelmessig til møter i regi av retten hvor behandlingsopplegget blir drøftet.

- Dette er en måte hvor den enkelte blir møtt med både respekt, verdighet, rettigheter og plikter, sa Dørum, som nå vil ta initiativ til at en arbeidsgruppe ser på muligheten for å lage en tilsvarende ordning her i landet.

(NTB)