Dørum vil ha kortere varetekt

Justisminister Odd Einar Dørum og riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ha slutt på lange varetektsfengslinger. To arbeidsgrupper er nå nedsatt for å fremme praktiske forslag til raskere straffesaksbehandling. De er pålagt å avlegge rapport før 1. oktober.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi har erkjent problemet, og forsøker å gjøre noe med det, sier statssekretær Bjørn Solbakken, som bestyrer Justisdepartementet mens statsråd Dørum har ferie.

- Et nytt registreringssystem skal gi oss nøyaktig bilde av situasjonen. Vi får kartlagt hver eneste varetektsfengsling, forhistorie og antall døgn, forklarer Solbakken.

Tiltakene

Riksadvokaten har i et skriv til Justisdepartementet foreslått flere tiltak for å effektivisere straffesaksbehandlingen, som også vil korte ned varetektsperioden for lovbryterne.

  • Ekspedisjoner mellom politi og statsadvokat skal skje umiddelbart etter påtalevedtak.
  • Statsadvokatene må oppfylle normen om å treffe påtalevedtak innen 30 dager.
  • Dommer skal forkynnes for domfelte med en gang de er mottatt.
  • Straks dommen er forkynt skal politiet oversende saken til statsadvokaten, når denne skal avgjøre ankespørsmålet.
  • Saken skal registreres i straffesaksregisteret umiddelbart etter at den er rettskraftig.

200 dager

- Riksadvokaten deler bekymringen over altfor lang saksbehandlingstid og dermed for lang varetektsperiode i enkelte tilfeller, sier Knut H. Kallerud, førstestatsadvokat ved riksadvokatembetet.

For oppklarte straffesaker tar det i dag i gjennomsnitt 200 dager fra anmeldelsen kommer inn til påtaleavgjørelse.

- Vi har politidistrikter som får det til, mens andre har problemer, sier Kallerud som mener snittet bør kunne halveres. Han påpeker at varetekt også er et nødvendig virkemiddel i kampen mot kriminaliteten.