Dragkamp om superskurker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Hvem skal styre og lede bekjempelsen av kriminaliteten i hovedstaden? Skal Oslo politikammer ta seg av de små kjeltringene mens Kriminalpolitisentralen jakter på de store? Oslos politimester Ingelin Killengreen har i et brev til Justisdepartementet bekymret seg over problemstillingen, formulert i mer juridiske vendinger.
  • Det handler om hvem som skal ha ansvaret for en planlagt politienhet som skal ha til oppgave å bekjempe organisert kriminalitet. Arne Huuse er sjef for Kriminalpolitisentralen og vil, med sedvanlig sans for PR-potensial og maktbase i politiet, ha ansvaret. Politimester Killengreen ser for seg at Kripos i tilfelle vil få overstyrende og operativt ansvar i høyt prioriterte etterforskninger i hennes politidistrikt. Hun finner dette uakseptabelt og mener det vil frata Oslos politimester hennes muligheter til å styre kriminalitetsbekjempelsen i hovedstaden.
  • Killengreens eget forslag går ut på å bygge videre ut den enheten ved Oslo politikammer som allerede sitter på ekspertise og kunnskap om organisert kriminalitet i byen, og gi en slik utvidet enhet det nasjonale ansvar for å bekjempe den organiserte kriminaliteten. Fordelene er at forslaget krever få nye stillinger og unngår kompetansestrid mellom den eksisterende enheten ved kammeret og en framtidig enhet underlagt Kripos.
  • Det viktige for alle lovlydige borgere er at kriminaliteten bekjempes mest mulig effektivt, ikke hvem som utfører oppgaven. Oslo politi under ledelse av politimester Killengreen og kriminalsjef Roger Andresen kan vise til betydelig framgang i bekjempelsen av kriminalitet i hovedstaden. Deres operative ansvar bør ikke undergraves og vannes ut ved at ordninger innføres som gir uklare grenser i forhold til Kriminalpolitisentralen. Kripos ble i sin tid opprettet som et bistandsorgan ved spesielt tunge etterforskninger for politikamre utenfor Oslo. Vi ser ingen grunn til å utvide Kripos til et mini politidirektorat med nasjonalt ansvar for etterforskning av organisert kriminalitet.