Dramaet ved Ryvarden fyr

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Skipsulykken ved Ryvarden fyr nord for Haugesund er en av de største i moderne tid i Norge. Men alle som bor ved kysten vet at vær og farvann representerer fare for den som ferdes på havet. Skipsulykker har da også preget landets historie. De sitter i den nasjonale bevissthet, og inngår i de fortellinger om nasjonen som sveiser oss sammen som folk.
  • Ulykken viser at det tross alle moderne hjelpemidler ikke er mulig å eliminere helt risikoen for forlis. Hurtigbåten «Sleipner» var nettopp satt i drift og utstyrt med toppmoderne navigasjonsutstyr. Og likevel kom den så mye ut av kurs at den gikk på et skjær i den trange leden. Nå reises det viktige spørsmål i den forbindelse: Burde ikke skjæret ha vært bedre merket?
  • Slike spørsmål kan alltid reises etter en feilnavigering som blir fatal. Farvannet der «Sleipner» forliste, er et av kystens mest uryddige, og det sier seg selv at nettopp slike områder må være høyt prioritert når det skal gjøres nye installasjoner for å lette navigeringen. Dette er ikke blitt mindre viktig i lys av den høye hastigheten moderne hurtigbåter holder. Bare små avviksfeil i forhold til kursen kan få alvorlige følger.
  • Det er derfor bra at regjeringen, etter initiativ fra sjøfartsdirektøren, oppnevner en granskingskommisjon til å vurdere alle omstendigheter rundt ulykken. Kommisjonen og sjøforklaringen må også bringe klarhet i om redningsprosedyrene ble fulgt og om nødutstyret holdt mål. Passasjerer som ble reddet, er kommet med kritikk mot mannskapet for mangel på informasjon. Det er også reist spørsmål om bemanningen er tilstrekkelig for å takle nødssituasjoner. Ulykken aktualiserer dessuten kravet om navnelister over passasjerene.
  • En ulykke av så stort omfang som den som rammet Kyst-Norge fredag kveld, angår oss alle på en spesiell måte, og minner oss om at sjøveien nå som før er en viktig, men i gitte tilfeller også lunefull ferdselsåre. Det er viktig å bruke erfaringen fra det som skjedde slik at man kan redusere risikoen for nye ulykker. Det er myndighetenes og trafikkselskapenes ansvar.