Dramatikk i sal 1164

BERLIN (Dagbladet): For første gang har en tidligere Stasi-offiser gjenkjent spionsiktede Stein Viksveen og fortalt at han møtte nordmannen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stasi visste alt om ham

Dramatikken i de rettslige avhørene som pågår i byretten Amtsgericht Tier-garten i Berlin, steg flere hakk i går, etter at til sammen halvparten av de 14 innkalte vitnene har forklart seg.

Hvor belastende er oberstløytnant Manfred Elisaths utsagn om at han kjenner igjen Viksveen?

Umiddelbart kan dette synes som et knusende argument mot Viksveen, at han ikke kan være så uskyldig som han har hevdet siden bomben sprang for ett år siden.

- Identifikasjonen av Viksveen er ikke det viktigste. Det har han gjort i sin politiforklaring. Vi ventet ikke at han ville endre den. Det avgjørende er om Viksveen har levert fra seg hemmeligheter, om han har arbeidet som spion, sier advokat Atle Helljesen til Dagbladet.

  • Mens førstestatsadvokat Qvigstad forholder seg taus utover standardformuleringen om at også dette avhøret var nyttig, sier Helljesen og Viksveen at de føler seg styrket i sin sak etter Elisaths forklaring.

- Dette avhøret var intet tilbakeslag, tvert imot. Vitnet har ikke belastet siktede, sier Helljesen. Han ser det heller ikke som noen trussel om flere av de påståtte føringsoffiserene som nå venter på å ta plass i vitneboksen, skal si at de kjenner igjen Viksveen.

Helljesen har under avhørene sagt at han forventer at påtalemyndigheten ikke kan opprettholde spionsiktelsen i sin nåværende form, og gir ikke inntrykk av å ha endret standpunkt.

  • Så lenge det er Elisath som forteller at han kjenner igjen nordmannen, kan en forklaring om at Viksveen ble vurdert som en såkalt perspektivagent virke troverdig.

Elisath kjente Skandinavia inngående. Stasi arbeidet under hele DDRs eksistens langsiktig. Rekrutteringsoffiserene skaffet seg inngående kjennskap til unge utlendinger de håpet kunne bli viktige spioner en dag. De kartla alle sider ved perspektivagenten, fra hvilke kafeer han vanket på, til hans seksuelle tilbøyeligheter. Oberst Klaus Rösler, som var sjef for Stasi-avdelingen som Viksveen er siktet for å ha arbeidet for, har i boka han skrev før sin død, fortalt at rekrutteringsagenter til og med flyttet inn i perspektivagentens nabolag - for å kartlegge ham til det perfekte.

  • At Viksveen ikke husker Elisath, kan skyldes den lange tida som har gått. Hvem husker et ansikt fra 34 år tilbake?

Men ble perspektivagenten en virkelig spion? Forsøkte han å bli det?

Det avgjørende er hva Stasi-oberstløytnantene Helfried Linkhart og Heinz Becker, major Jürgen Wittig og instruktøren med dekknavnet «Monika» vil fortelle når de møter som vitner i dagene framover. Vil «Monika» identifisere Viksveen som mannen hun husker som «Steen», og som hun skal ha møtt i en rekke europeiske storbyer?

Vil oberstløytnant Becker gjenkjenne Viksveen, som han ifølge påtalemyndigheten skal ha møtt så seint som sommeren 1989, bare måneder før Berlinmurens fall?

Vil vitnene i tilfelle fortelle at de mottok dokumenter fra Viksveen? Eller vil de si at de satte seg ned og skrev rapporter etter samtaler med en intetanende nordmann?

  • Det er et spill med høy innsats fra både påtalemyndigheten og spionsiktede som foregår i den vesle rettssalen med nummer 1164.