Dramatisk utvikling

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økokrims siktelse mot DnB NOR og to medarbeidere i banken øker sannsynligheten for at banken har drevet innsidehandel. Som kjent hadde representanter for banken flere møter med Norges Bank og Finansdepartementet, mens konsernsjef Rune Bjerke selv holdt kontakt med Statsministerens kontor. I disse møtene har det flytt med fortrolig informasjon. Det var avgjørende for regjeringen å vite hva slags tiltak som kunne virke og være effektive i forhold til den akutte krise norske banker var oppe i. I denne forbindelse var DnB NOR, som Norges største bank, en viktig brikke.

Da det etter regjeringens presentasjon av krisepakka, den 12. oktober, kom fram at DnB NOR i dagene før hadde solgt statsobligasjoner for store beløp, var det naturlig at det oppsto mistanke om at banken kunne ha utnyttet sin kunnskap. Konsernsjef Rune Bjerke har sverget på at han ikke kjente til handelen med statsobligasjoner. Da dette kom fram, satte han straks i gang en intern undersøkelse. Det samme gjorde Kredittilsynet.

Nå viser det seg at Kredittilsynet har grunn til

å tro at den personen i DnB som solgte statsobligasjonene hadde kjennskap til fortrolig informasjon. Dette er i første rekke alvorlig for vedkommende mekler. Han er riktignok uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men siktelsen svekker også bankens renommé og er dermed alvorlig også for DnB Nors øverste ledelse. En av begrunnelsene som gis for banksjefers eventyrlige gasje, er det ansvar som følger med stillingen. En del av ansvaret må være å påse at banken opptrer i tråd med loven og at den har gode rutiner for slikt.

For regjeringen er utviklingen mindre alvorlig. Det ville vært en unnlatelsessynd ikke å orientere seg om virkningen av mulige tiltak før de ble presentert. Men statsministeren har med sine sms-er til Bjerke stilt seg i en posisjon som vil bli utnyttet.