VERDENSSTJERNE: Her får spekkhoggeren og filmstjernen Keiko en kjærlig klapp av Endre Vaagland utenfor Halsa i Skålvikfjorden på Nordmøre i september 2002. Ny dansk forskning viser at spekkhoggere er truet av miljøgiften. Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix.
VERDENSSTJERNE: Her får spekkhoggeren og filmstjernen Keiko en kjærlig klapp av Endre Vaagland utenfor Halsa i Skålvikfjorden på Nordmøre i september 2002. Ny dansk forskning viser at spekkhoggere er truet av miljøgiften. Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix.Vis mer

Dramatiske funn: Halve Keiko-familien kan dø ut

Miljøgift lammer reproduksjon, immunforsvarer og forgifter ungene.

Spekkhoggeren Keiko var en ekte Hollywood-stjerne fra «Free Willy»-filmene og klodens mest kjente og omtalte havpattedyr lenge etter at han endte sine 26 år utenfor Nordmøre i 2003.

Hvalkjempene av delfin-familien er ifølge Norsk Polarinstitutt klodens videst utbredte pattedyr med familiegrupper i alle verdenshav fra Nordpolen til Sørpolen.

Det er anslagsvis bare 100 000 av dem, de fleste sør i Antarktis. Rundt 3 000 spekkhoggere lever sine dagligliv i Barentshavet og Norskehavet.

Nå viser oppsiktsvekkende ny dansk forskning fra Aarhus Universitet at bestanden kan stå foran en gigantisk kollaps.

ELSKET OPPMERKSOMHET: Keiko og fotografer i Skålvikfjorden på Nordmøre i september 2002. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix.
ELSKET OPPMERKSOMHET: Keiko og fotografer i Skålvikfjorden på Nordmøre i september 2002. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix. Vis mer

Halvparten av havenes spekkhoggere er i stor fare for å bli utryddet av i løpet av 30 til 50 år, konkluderer den danske forskningsrapporten, som torsdag ble publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet Science og i den danske avisa Politiken.

Årsak: miljøgiften PCB (polyklorerte bifenyler, mer enn 209 ulike stoffer, mange brukt i bygningsmaterialer), som hemmer fruktbarheten og immunforsvaret hos spekkhoggere, og overføres til spekkhogger-unger, som lever av morsmelk til de er mellom 15 og 18 måneder gamle.

Selen overtar

Konsekvens: fare for store forskyvninger i den økologiske balansen i havet. Spekkhoggerne står helt på toppen i næringskjeden, «bare» truet av mennesker og deres aktiviteter. Dersom spekkhogger-bestanden går drastisk ned, blir det adskillig bedre levekår for deres hovedrett gråsel. Det kan igjen føre til at en økende selbestand forsyner seg grådigere av flere fiskeslag.

- Det er alarmerende og skremmende at en miljøgift som ble forbudt for mer enn 30 år siden, stadig spøker i det maritime økosystemet og nå truer den karismatiske spekkhoggeren med utryddelse, sier professor Rune Dietz til Politiken.

Han har ledet det omfattende forskningsprosjektet ved Aarhus Universitet.

Alle er forurenset

Alle verdens 100 000 spekkhoggere er forurenset med PCB. Mest miljøgift i fettet og mest utrydningstruet er spekkhoggere i områdene rundt Brasil, Gibraltar, England og langs østkysten av Grønland.

De eneste områdene der bestandene trolig vil øke i løpet av neste hundre år, er rundt Færøyene, Island, Norge, Alaska og Antarktis - tross PCB-forekomster i spekkhoggerne også her.

Forskerne har undersøkt 19 bestander. I 10 av disse bestandene dokumenterer forskerne at antallet dyr allerede er i ferd med å falle drastisk.

Lulu fra Skottland

Det var noen umiddelbare oppdagelser i forbindelse med et spekkhogger-dødsfall i Skottland i 2016 som fikk forskere ved Aarhus Universitet til å sette i gang et større prosjekt.

Den 20 år gamle hunnen Lulu, som skyllet død i land i Skottland, hadde rekordhøy konsentrasjon av PCB i fettvevet. Obduksjonen avdekket raskt at hun ikke hadde født noen unge til tross for at hun hadde vært kjønnsmoden i mer enn 10 år.

Neste oppdagelse var at det ikke var observert en spekkhogger-unge på 30 år i Lulus flokk ved Storbritannia. Nå er det bare sju-åtte individer igjen i denne flokken.