- Drapene sier ikke så mye om Jan Helge

KRISTIANSAND (Dagbaldet.no): En av de sakkyndige i Baneheia-saken mener at Jan Helge Andersen ikke har svekkede sjelsevner,og at faren for gjentagelse er liten. Den sakkyndige mener handlingene Andersen har tilstått ikke sier så mye om tiltalte som person.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Olaf Bakke, spesialist i psykiatri ved Aust-Agder sentralsykehus, har sammen med psykiater Tor Gamman stått for den judisielle observasjonen av barnedrapstiltalte Jan Helge Andersen. De to psykiaterne er enige om at Jan Helge ikke har varig svekkede sjelsevner, og at han var strafferettslig tilregnelig da drapene skjedde.

Men Bakke mener i motseting til Gamman at Andersen ikke har mangelfullt utviklede sjelsevner, og at det heller ikke er fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Hvis retten legger Bakkes vurdering til grunn kan Jan Helge Andersen unngå en sikringsdom hvis han finnes skyldig i barnedrapene. Rettsmedisinsk kommisjon støtter imdilertid Gamman.

- Vi vektlegger ting forskjellig, og det er en stor grad av skjønn. Egentlig står vi ikke så langt unna hverandre, oppga Bakke som forklaring på uenigheten de sakkyndige i mellom i retten i dag.

Vektelgger ikke drapene

Et av momentene Bakke ikke vektelegger spesielt sterkt er drapene og overgrepene i Baneheia.

- Vi vet jo ikke faktisk hva som har skjedd. Dessuten var det en førstegangsforbrytelse. Hendelsene er ikke rettslig avklart.

Men selv om Andersen skulle bli funnet skydlig vil ikke Bakke vektlegge drapene og overgepene.

- Dersom de påklagede handlinger allikevel tas i betrakning betyr ikke dette nødvendigvis at tiltalte har et personlig avvik. Det er kjent fra fra krig at normale personer kan gjøre grusomme handlinger.

Presset av aktor innrømmet Bakke at handlingen trekker i retning av en konklusjon om at Andersen har mangelfullt utv iklede sjelsevner, men mener den ikke er avgjørende.

-Det er så mye annet normalt i hans liv.

- Ingen gjennomsnittsperson

Bakke beskrev Andersen som 'innenfor normalomrpådet', men sa at han ikke var 'noe gjennomsnittsmenneske'.

- Dette sitte å høre på smerteskrikene fra små barn, uten gripe inn, er det innenfor det normale? ville aktor vite.

- Det er fristende å svare nei på det, måtte Bakke vedgå.

Nå har retten lunsj. Etterpå skal sakkyndig Gamman vitne. Senere skal eksperter fra Telenor legge fram måleresultater som viser hvilke basestasjoner som dekker åstedet i Baneheia. I tillegg skal en psykolog på oppdrag fra de pårørende redegjøre for mulige varige psykiske skader de pårørende kan være påført på grunn av barnedrapene.