DRAPSMANN PÅ PILLER OG ØL

TRONDHEIM (Dagbladet): I en psykisk tilstand som skal ha vekslet mellom depresjoner og raseri, har 46-åringen mistet kontrollen fullstendig over seg sjøl. Det kostet lensmann Sigurd Wang og lensmannsbetjent Trond Kirkeby livet - trolig i et bakhold.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- De handlinger min klient har erkjent, virker helt på siden av hans personlighet - og det framstår som helt ufattelig at 46-åringen skal ha begått dem.

Dette sier forsvareren til den dobbeltdrapssiktede 46-åringen, advokat Rolv Dørum, til Dagbladet.

- Jeg bygger dette på opplysninger utenfra, kombinert med mitt legmannsskjønn. Men på et tidspunkt har han mistet kontrollen.

Dette betyr at spørsmålet om motiv vil være en del av de vurderingene de psykiatrisk sakkyndige skal foreta, sier forsvareren.

Mosaikk

Politimester Bjørn Hareide, som leder etterforskingen, uttrykker seg på denne måten:

- Det er en mosaikk som må settes sammen, når vi skal vurdere motivet. Dette vil skje på bakgrunn av de pyskiatrisk sakkyndige, vitneavhør og det siktede forklarer, sier politimesteren.

Det er vitnefast at 46-åringen på permisjonen fra Nordland psykiatrisk sykehus i Bodø drakk øl. Kilder opplyser til Dagbladet at 46-åringen etter innleggelsen 11. desember i fjor har brukt antidepressiva mot sykdommen.

Et sentralt punkt i etterforskningen for politimester Hareide og hans stab blir å bringe klarhet i om en kombinasjon av alkohol og eventuelt bruk av såkalte lykkepiller kan har utløst en for siktede tilsynelatenede irrasjonell og abnorm sinnstilstand den fatale kvelden og natta.
Dørum vil i løpet av helga, i samråd med 46-åringen, bestemme seg for om de skal påkjære Alstahaug forhørsretts kjennelse om varetektsfengsling i inntil 12 uker, de første fire ukene med brev- og besøksforbud, inkludert forbud mot å lese aviser, se TV og høre på radio.

Frustrert

- Min klient er frustrert over at han er avskåret fra all kontakt med omverdenen. For å si det slik: skal det formidles en klem fra bekjente til 46-åringen, må det skje gjennom meg, sier Dørum.
Etter den foreløpige obduksjonsrapporten fra professor Olav Haugen ved Regionsykehuset i Trondheim (RiT) er det klart at begge politifolkene ble skutt i hodet, og at det er dødsårsaken.

- Både lensmann Wang og betjent Kirkeby ble overrasket av drapsmannen - og skutt i hodet. Tyder ikke dette på at de nærmest ble henrettet?

- Det er umulig for meg å kommentere det spørsmålet på det nåværnde tidspunkt. Det vil f.eks. være avhengig av avstandene skuddene ble avfyrt fra.

- Hvem av polititjenestemennene ble skutt først?

- Det vil forhåpentligvis obduksjonen avklare, kombinert med åstedsundersøkelser og avhør. En av obdusentene har vært på åstedet, en kriminaltekniker har vært med på obduksjonen i Trondheim.

- Er det så langt gjennom avhør avdekket brudd på våpeninstruksen fra politifolkenes side?

- Nei, sier Hareide.

<B>DEN SIKTEDE:</B> Den drapssiktede kan ha vært ute av kontroll på grunn av piller og alkohol da han fyrte av skuddene. Her blir han ført i land av politifolk etter pågripelsen onsdag.