Drapstiltales i november?

Riksadvokat Tor-Aksel Busch kommer etter alt å dømme til å få Orderud-saken på sitt bord før oktober måned er over. Dette betyr sannsynligvis at Busch kommer til å avgjøre spørsmålet om drapstiltaler i løpet av november.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er antatt at Busch vil sette flere saksbehandlere, altså statsadvokater ved riksadvokatembetet, til å arbeide med saken - som nødvendigvis får prioritet i kontorene ved Stortorget.

Busch avgjør

Statsadvokat Jørn Sigurd Maurud i Oslo, som sammen med kollega Olav Helge Thue, skal gjennomgå politidokumentene og sende sin innstilling om drapstiltale eller ikke til Riksadvokaten, skisserer denne tidsplanen overfor Dagbladet:

- Jeg regner med å få saken unna ganske raskt, sjøl om vi må ta Orderud-saken mellom andre saker vi får inn. Vi har ikke satt av en bestemt tid bare for å jobbe med denne saken .

- Jeg har fått opplyst fra politiet på Lillestrøm at de regner med at saken sendes inn til oss i løpet av september. Dette er det tidsperspektivet jeg forholder meg til, og jeg regner med å få saken oversendt til Riksadvokaten med innstilling i løpet av oktober, sier Maurud.

Til retten

Maurud sendte Orderud-saken tilbake til politiet i sommer, og ba om ny etterforsking. Nå kan det skje at han i sin tur får saken tilbake fra Riksadvokaten, som ønsker å få avklart ett eller flere spørsmål før han avgjørelsen tas. Men det er klart at det framover blir satt inn betydelige ressurser på toppen av påtalemyndigheten - for Orderud-saken begynner snart å bli ett og et halvt år gammel. Bevis svekkes med tida, spesielt vitneprov, fordi mennesker nødvendigvis glemmer.

En eventuell tiltale i Orderud-saken i november betyr sannsynligvis at straffesaken, som kanskje vil gå over to måneder, ikke kommer opp for Nes herredsrett på Lillestrøm før til neste høst.

En eventuell ny omgang i Eidsivating lagmannsrett med jury på plass, kan muligens da ikke berammes før på høsten i 2002. Da er Veronica Orderud etter planen utdannet dyrlege.

Etter det Dagbladet forstår, har politiet innstilt på at det reises drapstiltaler.