Drapstiltalt løslates fra varetekt

Drapssaken i Åsane i Bergen er utsatt på ubestemt tid.

Mannen som er tiltalt for drap på sin kone i Åsane i Bergen i april i fjor løslates i dag fra varetekt. Hovedforhandlingen skulle starte i Bergen tingrett 28. mai, men ble utsatt etter ønske fra påtalemyndigheten. Dette på bakgrunn av nye sakkyndige vurderinger i saken, skriver BA.

- Statsadvokaten har bedt om at det nå blir oppnevnt ytterligere sakkyndighet for å utrede sider ved dødsfallet. Ettersom drapssaken er utsatt på ubestemt tid, har påtalemyndigheten besluttet at tiltalte skal løslates fra varetektsfengsel mot såkalt varetektsurrogat, skriver politiet i dag i en pressemelding.

Dette innebærer at tiltalen opprettholdes mens saken utredes ytterligere, men at de forhold som begrunnet varetektsfengsel frem til nå, etter en forholdsmessighetsvurdering, er vurdert å kunne avhjelpes på annet vis.

Den 42 år gamle kvinnen ble funnet død i senga hjemme 25. april 2017. Mannen ble fengslet et par måneder senere, i juni. Dødsårsaken har hele tiden vært uklar. Det skal være de sakkyndiges vurderinger av denne som skal være bakgrunnen for at politiet bes om mer etterforskning, skriver BA.