ANKLAGER Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager finansminister og Frp-leder Siv Jensen for å drive kortsiktig velgerfrieri istedenfor å ta økende ledighet på alvor. - Lave oljepriser og sterk uro i verdensøkonomien har ikke oppstått i Norge, men det treffer Norge, og må møtes med aktive tiltak, sier Støre. I går var han på valgkamp i Fredrikstad, blant annet på  NHO's «Småting» for små og mellomstore bedrifter. Foto: JOHN TERJE PEDERSEN
ANKLAGER Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager finansminister og Frp-leder Siv Jensen for å drive kortsiktig velgerfrieri istedenfor å ta økende ledighet på alvor. - Lave oljepriser og sterk uro i verdensøkonomien har ikke oppstått i Norge, men det treffer Norge, og må møtes med aktive tiltak, sier Støre. I går var han på valgkamp i Fredrikstad, blant annet på NHO's «Småting» for små og mellomstore bedrifter. Foto: JOHN TERJE PEDERSENVis mer

- Driver Syria-spill for å slippe å snakke om arbeidsledighet

Jonas angriper Siv. Mener finansministeren ikke tar regjeringens viktigste jobb på alvor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fredrikstad (Dagbladet): Siv Jensen snakker om boikott av flyktningmottak for å unngå fokus på at regjeringen sitter passiv og ser på at ledigheten øker, mener Jonas Gahr Støre. Han mener regjeringen ikke tar sin viktigste jobb på fullt alvor.

- Jeg er ikke i tvil om at regjeringen er urolig overfor stigende arbeidsledighet. Men de er seint ute og bommer. De tror at skattekutt er riktig medisin, selv om deres egen dokumentasjon motsier det. 

Ledigheten øker - Men jeg opplever at det mest profilerte utspillet fra Siv Jensen er at hun vil motarbeide Stortingets vedtak om mottak av Syria-flyktninger. Jeg kan ikke forstå det på noen annen måte enn at hun ønsker oppmerksomheten bort fra det som burde være hennes viktigste jobb, å være i forkant og komme med tiltak mot økende ledighet, særlig blant unge, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

I går kom tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at ledigheten nå er på  4,5 prosent. I dag avslutter regjeringen sin budsjettkonferanse om statsbudsjettet for neste år.

- Dropp skattekutt - Min oppfordring er at de slutter å være passive overfor den økende arbeidsledigheten, og at de tar en pause fra skattekutt som tar ressurser fra fellesskapet på en veldig lite målrettet måte, og som regjeringens egne rapporter viser at ikke har god effekt. I budsjettet forventer jeg kraftfulle tiltak, som permitteringsordninger, lærlinge- og studieplasser og regelverk som sikrer at det ikke nødvendigvis er de unge som må gå først.   - Ingen venter at regjeringen kan skape en arbeidsplass gjennom et vedtak. Men den kan framskyve prosjekter. For eksempel bør hele ferjeflåten langs kysten fornyes. Vi kan stille opp offentlige krav  ved anbudene om ny teknologi, som gir denne næringen viktige oppdrag, og som sikrer dem konkurransekraft, sier Støre.

Svikter mot ledigheten Han anklager regjeringen, og særlig finansminister Siv Jensen (Frp) for å svikte i kampen mot ledigheten.

- Siv bruker motstanden mot det som er en bred avtale i Stortinget om medansvar overfor en internasjonal katastrofe, til å dekke over alt de har lovet og ikke innfridd i regjering, og til å ikke snakke om det som burde være regjeringens hovedprioritet nå, den økende ledigheten og tiltak for omstilling. Det er å ikke ta regjeringens viktigste arbeid på fullt alvor, og avlede oppmerksomheten fra det som burde samle bredt engasjement fra politikk, arbeidsliv og næringsliv, tordner Støre   - Hvordan vil du karakterisere en slik politisk kommunikasjon?

- Dette er en kjent Frp-stil å prøve å få oppmerksomheten over på saker som de tror gir kortsiktig velgergevinst. Når man ser utspillene i denne valgkampen, fra finansministeren, arbeidsministeren eller justisministeren, så handler det om å ta oppmerksomheten bort fra de viktige tingene.

Når det gjelder å møte den voksende ledigheten med konkrete omstillingstiltak, da hører vi mindre fra dem. Jeg synes ikke det er å leve opp til det ansvaret man har når man sitter i regjering og møter en turbulent tid. Å sitte i regjering krever noe annet.

Finanskrisa, som vi håndterte, var vår absolutte prioritet. Regjeringen nå driver enten med reklamefilmer på statens regning, utspill for å motarbeide Stortingets vedtak eller andre sprell, sier Støre.   For seint, for lite I går besøkte han flere steder i Østfold, blant annet NHOs konferanse for små og mellomstore bedrifter, der temaet var bedriftenes rammebetingelser i en turbulent økonomisk tid.  Støre anklager regjeringen for passivitet, og for å dilte etter med tiltak mot økende ledighet.

- Regjeringen må erkjenne at de ved enhver korsvei har anslått for lav ledighet. Veksten i ledighet har blitt høyere enn anslagene. Det mest alvorlige er kanskje at vi har en finansminister som for tre uker siden holdt flere innlegg om at ungdomsledighet ikke var noe problem. Det dreide seg stort sett bare om studenter som jobbet deltid.

Nå viser det seg at der ledigheten stiger mest, er blant gruppen under 25 år. Og det er det mest alvorlige for samfunnet. Selv om vi er på et lavt nivå i Norge sammenliknet med resten av Europa, blir vi nå testet. For nå stiger ledigheten hos oss, mens den er noe på vei ned i Europa, sier Støre.

Permitteringsreglene Han har flere eksempler på at regjeringen har kommet med tiltak etter at andre lenge har mast.

- Det tok ett år med oppfordringer fra LO, NHO og opposisjonspartiene for å gjøre noe med permitteringsverket, så kom det delvis i revidert. Vi la fram en stor gründerpakke i fjor høst, men fikk ikke flertall. I sommer, da Innovasjon Norges etablererstipend var oppbrukt, kom regjeringen med påfyll.

- Vi la fram en pakke for arbeidsledige unge før sommeren.  Siv Jensen forklarte at det ikke var et problem, men så, for halvannen uke siden, på en søndag kvelden før partilederdebatten, kommer fire statsråder med en ungdomspakke som har deler av elementene i seg, sier Støre.

Ap's eksempler på at regjeringen dilter etter:
• Høsten 2013 varslet regjeringen at arbeidsledigheten kunne komme til å stige, men kuttet i antall ordinære tiltaksplasser og strammet kraftig inn på permitteringsregelverket. I mars 2014 advarte NHO og LO mot konsekvensene av regjeringens endringer:

Over ett år seinere snur regjeringen i revidert budsjett 2015. For dem som kunne vært permittert og som nå befinner seg i ledighetskø, er det for sein, hevder Ap.

• Høsten 2014 la Ap fram forslag om flere tiltaksplasser, i revidert et halvt år seinere fulgte regjeringen etter:
«Samlet anslås ledigheten i 2015 å ta seg litt opp fra i fjor. I lys av utviklingen på arbeidsmarkedet foreslår regjeringen å styrke tilbudet til ledige med 1 000 plasser i andre halvår 2015. Dette tilsvarer en økning på 500 plasser i gjennomsnitt på årsbasis.»

• 1. juni 2015 la Arbeiderpartiet fram en tipunktsplan mot ungdomsledighet:  6. august sa finansminister Siv Jensen at Ap gir et «feilaktig bilde av ledigheten», «de overdriver tallene» og «At heltidsstudenter ønsker seg en deltidsjobb, er ikke overraskende. Det har de fleste av oss opplevd.»

Likevel, 17. august 2015 kom regjeringen med en pakke mot ungdomsledighet:
• Ap foreslo en gründersatsing på 250 millioner i budsjettet for 2015. Først til høsten vil regjeringen komme med sin gründerplan.  

• Ap la nylig fram tiltak for å motvirke ledighet og fremme grønn omstilling på 2, 5 milliarder kroner. Seinere samme dag kom regjeringen med en omstillingspakke på 100 millioner kroner.

• I fjor ville ikke finansminister Siv Jensen kompensere for skattesvikten i kommunene: Arbeiderpartiet foreslo å kompensere skattesvikten i nysalderingen av 2014-budsjettet.I revidert budsjett for 2015 la regjeringen 1,1 milliarder kroner mer på bordet til kommunene.
- Kommunene har åpenbart hatt en skattesvikt, sa Siv Jensen

YRKESFAG: Ap-leder Jonas Gahr Støre og NHO-president Tore Ulstein var enige om at yrkesfagene må oppgraderes, og at privat, norsk eierskap må få gode rammebetingelser.  Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
YRKESFAG: Ap-leder Jonas Gahr Støre og NHO-president Tore Ulstein var enige om at yrkesfagene må oppgraderes, og at privat, norsk eierskap må få gode rammebetingelser. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer