Dropp ego-trippen

Verdikommisjonens leder, Jan Erik Langangen, har et fromt ønske for 1999: - Jeg håper flere blir bevisste og engasjert i trosspørsmål. At flere tar standpunkt for eller mot og at gruppa likegyldige blir redusert. Et oppgjør med egotripperne tar han også.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LIVSKVALITET: - Da jeg ble opptatt av trosspørsmål, ble jeg samtidig mer opptatt av ikke-materielle spørsmål, sier Jan Erik Langangen.

- He, he, he, flirer han, enda han snakker om det han brenner mest for. De raske vekslingene mellom latter og dypt alvor kjennetegner Langangen. Han har lett for å le, også på de gale stedene.

- Da jeg ble opptatt av trosspørsmål, ble jeg samtidig mer opptatt av ikke-materielle spørsmål, spørsmål som dreier seg om livskvalitet. I den grad jeg har et konkret håp for neste år, må det være at flere får oppleve den verdien, sier mannen, som helt overraskende ble leder av Verdikommisjonen.

Langangen huskes fortsatt som ansvarlig for UNI Storebrands mislykkede raid mot det svenske forsikringskonsernet Skandia i 1992. Etter noen dramatiske uker falt den tidligere genierklærte næringslivslederen fra de øverste tinder.

Ut på banen

På veien opp fra den dypeste bølgedal fikk han øynene opp for de nære verdier og det kristne budskap. Nå har han egen advokatpraksis med kontor på Aker Brygge i Oslo.

Verdikommisjonens leder har også et annet ønske for 1999. Han vil at kommisjonen skal bli mer synlig i den offentlige debatt. Han presiserer at dette ikke er kritikk av eksleder Hanne Sofie Greve. - Det er mer et spørsmål om å bevege seg fra nivå en til nivå to, sier han.

- I styringsgruppa er det en felles forståelse for at vi ikke kommer på dagsordenen uten at vi kommer med utspill med elementer av normativ karakter, sier Langangen. Med det mener han at Verdikommisjonen skal egge til debatt ved å trekke fram regler og mønstre de ønsker folk og myndigheter bør prøve å etterleve.

- Dette kan naturligvis vekke sterke følelser blant mange, men dersom vi ikke tør å utfordre samfunnsdebatten, kommer vi ingen vei, sier Langangen.
- Hvilke utspill?

Vold og kriminalitet

- Styringsgruppa hadde et møte i forrige uke. Det varte i 10 timer. Så skal vi ha to møter i januar. Jeg håper vi etter disse møtene har noe å komme med, sier han, og understreker at det er helt nødvendig med mange og lange møter.

- - Ikke glem at det er mange meget sterke individer i styringsgruppa, og at det tar tid å bli enige om hva vi skal satse på. For det er veldig viktig at alle er enige om disse utspillene, sier Langangen.
Han mener det er realistisk å håpe på at kommisjonen i løpet av januar blir enige om å fokusere på fem- seks- sju emner.

- Får vi et utspill om økende vold og kriminalitet?
- Vi har naturligvis diskutert volden som et tema, men det er mye som ligger skjult bak volden. For å forstå voldsutviklingen, må vi trekke inn alt. Det er mer sannsynlig at vi kommer inn på vold som en del av et annet prosjekt.

- Og krig?
- Personlig tror jeg det er veldig viktig for et land som Norge at vi støtter opp om FN. Jeg synes det er litt tragisk at man ikke hadde FN mer med i Irak-spørsmålet. Jeg har ikke innsikt nok i Irak som sådan eller i våpeninspektørenes reaksjon, men jeg etterlyser internasjonale spilleregler.

En stor egotripp

- Når verken vold eller krig blir hovedtemaer for Verdikommisjonen, hva slags temaer med elementer av normativ karakter skal dere da fokuseres på?
- Jeg tilhører en generasjon som har nydt godt av store samfunnsmessige forbedringer i de siste 20- 30 åra. De helt unge og de eldste har ikke opplevd den samme positive utviklingen. Dette er en viktig debatt, og her vil jeg tro det kommer noe, sier Langangen.

Han er heller ikke fremmed for å drøfte 90-åras «egotripp», en «tripp» han for øvrig ikke er helt uten innsikt i.
- Egotripp er forresten ikke rette ordet. Det er snarere snakk om et selvbedrag. At vi er mange i min generasjon som har gitt oss ut i et egoløp, har jo gått på bekostning av oss selv.

- Individets utfoldelse bør skje innenfor rammen av våre forpliktelser til samfunnet. Antall personer som i dag ubevisst kjører et sterkt egoløp, er blitt for høyt, sier han.