Dropp forslag til terrorlover

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Riksadvokat Tor-Aksel Busch retter i en høringsuttalelse uvanlig sterk kritikk mot justisminister Odd Einar Dørums forslag til nye lovbestemmelser mot terrorisme. Riksadvokaten mener Dørums forslag, som nå er ute på høring, er altfor vidtfavnende og at det antakelig er umulig å utforme en tilfredsstillende lovtekst som rammer «terrorisme». Busch mener Dørums forslag både er uakseptable og upraktiske.
  • Justisministerens høringsbrev inneholder forslag om økt adgang til bruk av såkalt utradisjonelle etterforskningsmetoder, utvidet strafferamme, forbud mot pengeinnsamlinger til det som måtte defineres som terrororganisasjoner og et generelt forbud mot å skade «samfunnsmessige strukturer i et land».
  • I prinsippet vil helt dagligdagse handlinger rammes av slike lover, mener Riksadvokaten. Dørum er fra annet hold kritisert for at forslagene kan komme til å innebære kriminalisering av det som i dag er lovlige politiske markeringer. Både Advokatforeningen, Amnesty International og Institutt for menneskerettigheter har avgitt krasse høringsuttalelser.
  • Det er grunn til å håpe at Dørum lytter til kritikernes innvendinger. Derimot er det svært foruroligende at slike forslag kommer fra en statsråd fra Venstre, som alltid har holdt fanen høyt for samfunnsborgeres rettssikkerhet. Det er ganske utvilsomt - for å benytte juridisk sjargong - at lovforslagene mot terrorisme vil ramme langt flere enn mulige terrorister med aktive planer om å begå udåder. Hadde det vært en rimelig grunn til å tro at en egen lovbestemmelse mot terrorisme hadde vært nyttig og nødvendig, kunne man ført en fruktbar diskusjon om hvorvidt svakere rettssikkerhet og større innslag av overvåking er en pris vi må betale for å leve i noenlunde sikkerhet. Men etter Riksadvokatens mening dekker eksisterende lovgivning dette behovet.
  • Lovforslaget skal etter planen legges fram for Stortinget etter påske. Vi anbefaler justisministeren å legge påskekrimmen på hylla til fordel for høringsuttalelsen fra Riksadvokaten.