DROPPER KARAKTERER: Singapore har besluttet å tone ned fokuset på akademiske resultater, til fordel for læringsglede og indre motivasjon. De mener det vil gjøre elevene bedre rustet i møte med en stadig mer kompleks verden. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix.
DROPPER KARAKTERER: Singapore har besluttet å tone ned fokuset på akademiske resultater, til fordel for læringsglede og indre motivasjon. De mener det vil gjøre elevene bedre rustet i møte med en stadig mer kompleks verden. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix.Vis mer

Singapore avskaffer rangering av elever i barneskolen:

Dropper eksamens­karakterer: - Læring handler ikke om konkurranse

Endrer fokus fra akademiske resultater til læringsglede.

Singapores skolesystem er kjent for å være et av verdens beste, med elever som topper Pisa-rangeringene, som vurderer og rangerer nivået til 15 år gamle elever, i matte, naturfag og leseferdigheter.

Nå varsler Utdanningsdepartementet i en pressemelding at de vil endre praksis fra det de mener har vært et overdrevet fokus på akademiske resultater, til fordel for å dyrke læringsglede og indre motivasjon.

- Jeg håper det vil vise elevene at læring ikke er en konkurranse, sa landets Utdanningsminister, Ong Ye Kun, til en gruppe skoleledere da han la fram den nye strategien, ifølge The Straits Times.

Fokus på læringsprosessen

Målet med endringene er ifølge Utdanningsdepartementet å ruste elevene i møte med en stadig mer kompleks verden, og tilrettelegge for livslang læring. På denne måten får hver enkelt elev fokusere på sin egen læringsprosess, framfor å bekymre seg for å bli sammenliknet med andre.

Dette skal frigi tid til blant annet helhetstenkning, selvutforsking og engasjerende læring, der studentene skal stå i sentrum for utformingen av undervisningsopplegget.

Karaktervurdering droppes i sin helhet i de nederste trinnene. Det erstattes av kvalitative vurderinger av elevens forståelse, med tilbakemeldinger som skal bidra til å forbedre elevens læringsutbytte.

For de litt eldre elevene skal halvårsvurderingen fases ut over en tre års periode. Bortsett fra de gjenstående halvårsvurderingene og eksamen ved skoleårets slutt, kan skolene kun ha én vektet evaluering i løpet av skoleåret, i form av for eksempel prøver, presentasjoner eller gruppeoppgaver.

God støtte i forskningen

Ifølge direktør ved Kunnskapssenteret for utdanning, Sølvi Lillejord, er det god støtte i forskningen for at kvalitative tilbakemeldinger gir bedre læringsutbytte enn ren karaktersetting.

VIKTIG MED TILBAKEMELDING: Grundig og rask tilbakemelding er spesielt viktig for elevenes læring og motivasjon, sier direktør ved Kunnskapssenteret for utdanning, Sølvi Lillejord. Foto: Norges forskningsråd.
VIKTIG MED TILBAKEMELDING: Grundig og rask tilbakemelding er spesielt viktig for elevenes læring og motivasjon, sier direktør ved Kunnskapssenteret for utdanning, Sølvi Lillejord. Foto: Norges forskningsråd. Vis mer

- Karakterer er en veldig abstrakt form for tilbakemelding, som ofte kommer en stund etter at man har levert inn et arbeid man ikke skal jobbe videre med. Da kan det være vanskelig for eleven å ta til seg tilbakemeldingen, sier hun til Dagbladet.

Hun tror derfor at grepet kan ha noe for seg, såframt karakterene faktisk erstattes av grundige tilbakemeldinger til elevene.

- Det vi spesielt ser, er at raske og grundige tilbakemelding på pågående arbeid virker spesielt læringsfremmende. Det påvirker også elevenes motivasjon og læringsglede i en positiv retning.

Flere ungdomsskoler faser ut karakterer

Ifølge regelverket står norske skoler fritt til å droppe karakterbaserte tilbakemeldinger, unntatt ved halvårsvurderingen til jul og helårsvurderingen ved skoleårets slutt til sommeren.

Utdanningsdirektoratet har ingen nasjonal oversikt over hvor mange skoler som har benyttet seg av dette, men forteller at de kjenner til at flere ungdomsskoler har begynt å tone ned karakterbruken.

Bergens Tidende skrev tidligere i år at nesten halvparten av ungdomsskolene i Bergen er i ferd med å dempe bruken av karakterer. Aftenposten skrev seinere at flere Oslo-skoler gjør det samme.

Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg har praktisert en nærmest karakterfri skole i snart fem år. Rektor Mette Krogh forteller at det bunnet i at lærerne opplevde at elevene ikke egentlig tok til seg tilbakemeldingene som fulgte med.

- De så kun på karakterene, brukte de til å sammenlikne seg med andre. Vi ønsket å se om det å droppe karakterene ville påvirke elevenes bevissthet og motivasjon for egen læring.

Tar vurderingen inn i klasserommet

Skolen satt derfor i gang et prøveprosjekt på 8. trinn. Med litt prøving og feiling, samt hyppig erfaringsdeling, bestemte de seg for å rulle det ut på hele skolen. Nå er det to kull som har gått ut med denne ordningen.

Krogh understreker at karakterene ikke bare har blitt utfaset, men erstattet av grundige tilbakemeldinger på elevenes arbeid. I tillegg har elevene en fagsamtale med læreren sin to ganger i året, slik at de har god forståelse for hvilket nivå de ligger på faglig.

- Vi har opplevd at elevene får stort utbytte når vi trekker vurderingen inn i klasserommet, rett etter at arbeidet er gjennomført. På den måten unngår vi at elevene får tilbakemelding flere uker etter en prøve, slik det var før. Da har de allerede gått videre.

Hvorvidt det har hatt den tiltenkte effekten er imidlertid vanskelig å fastslå. Eksamensresultatene er omtrent de samme som før, men Krogh er overbevist om at det er riktig retning å gå.

- Omfanget er for lite til at vi kan si noe helt sikkert, men vi må se dette i et lengre perspektiv. Jeg håper vi klarer å følge med på de elevene som går ut herfra, og fra andre skoler som praktiserer samme ordning. Først da kan vi se hvorvidt det påvirker resultatene deres videre i utdanningsløpet og i arbeidslivet, sier hun.