Du får et lavt lønnsoppgjør

Denne duoen sørger for at du får et lavt lønnsoppgjør i år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om et opplegg som skal begrense veksten i årets lønnsoppgjør. Det er ikke satt noe tall for lønnsveksten, men målet er å holde seg på samme nivå som Norges viktigste handelspartnere.

I en erklæring fra Kontaktutvalget, som møttes hos statsminister Kjell Magne Bondevik onsdag, heter det at oppgjøret i 2003 må ta utgangspunkt i situasjonen for den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv.

Dette betyr at det som gis sentralt og lokalt i disse sektorene, vil sette rammen for forhandlingene på andre områder.

Alle de store organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden forplikter seg til å følge dette opplegget, selv om det ikke er klart definert hvilke bransjer den såkalte konkurranseutsatte sektor omfatter.

Bondevik svært fornøyd

- Dette er svært positivt. Vi har lagt grunnlaget for et inntektspolitisk samarbeid som kan føre til ytterligere rentenedsettelse og en svakere kronekurs. Det vil bedre situasjonen for den konkurranseutsatte del av næringslivet. Hvis alle holder seg til det vi er blitt enige om, vil dette gå bra, sier Bondevik.

LO-leder Gerd-Liv Valla er også svært fornøyd, men sier det er en forutsetning at sentralbanksjefen følger opp med rentekutt. Og hun minner om at det tross skal forhandles, også i årets oppgjør, og at det ikke er snakk om noen lønnsstopp.

- Vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe ledigheten. For høy lønnsvekst gir problemer, og vi må komme på linje med våre handelspartnere, sier Valla. Hun vil ikke binde seg noe fast tall, ettersom det også innenfor konkurranseutsatt næring er rom for variasjon.

- Det vil også her være mulig med justeringer for å sikre en rettferdig lønnsutvikling, sier LO-lederen.

Lederlønn

Heller ikke NHO-sjef Finn Bergesen jr. vil si hvor stor lønnsveksten bør være i årets mellomoppgjør. Han understreker at alle grupper, ledere inkludert, skal sikte seg inn mot den lønnsveksten som Norges viktigste handelspartnere har i år.

Om kontrollen med lederlønningene sier Bondevik at det påhviler dem som har ansvar i staten, i kommunene og den private sektor, et stort ansvar for å holde seg innenfor avtalen.

Regjeringens bidrag er økt fagforeningsfradrag, en styrking av Aetat og arbeidsmarkedstiltakene og tiltak for å redusere uønsket deltid.

NHO-sjefen sier at vel gjelder avtalen bare for 2003, men at det er minst like nødvendig å holde lønnsveksten på nivå med de viktigste handelspartnerne over tid.

Positive reaksjoner

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS) sier det er svært viktig å legge forholdene til rette for industrien og er fornøyd med at et samlet arbeidsliv står bak avtalen om et moderat lønnsoppgjør.

Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) understreker at hele den delen av næringslivet som er utsatt for konkurranse for utlandet, inkludert funksjonærene, skal danne utgangspunktet for årets oppgjør.

Dette har vært et viktig krav fra UHO og betyr at det ikke er bare arbeiderne i konkurranseutsatt industri som skal diktere størrelsen på oppgjøret, men også offentlig ansatte.

(NTB)

NEI TIL DYRE OPPGJØR:</B> NHO-president Jens Ulltveit-Moe, LO-leder Gerd-Liv Valla og statsminister Kjell Magne Bondevik sier nei til at du skal få mye penger i lønnsoppgjøret i år.