Du får nytt fylke i 2010

Dagens 19 fylker kan bli erstattet av ni nye regionale forvaltningsnivåer. Arbeidet med å tegne framtidas politiske norgeskart er i full gang.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I morgen møter representanter fra Oslo, Akershus og Østfold på Gardermoen for å diskutere hvilke oppgaver som skal overføres til de nye regionene. I løpet av februar og mars skal Kommunal- og regionaldepartementet arrangere til sammen ni slike høringsmøter.

Deretter går kommunal- og regionalminister Åslaug Haga (Sp) i gang med en ny stortingsmelding om den nye regionreformen. Etter planen skal meldinga legges fram for Stortinget i oktober.

Høyre tar feil

Statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet er helt klar på at reformen blir gjennomført 1. januar 2010.

-  Det tror jeg fordi alle de tre regjeringspartiene - som også har flertall på Stortinget - har programfestet denne forvaltningsreformen, sier han og legger til:

-  Det vil være en avsporing å henge seg opp i hvor mange regioner vi til slutt ender opp med. Før vi går i gang med å tegne et nytt norgeskart, må vi bestemme oss for hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, sier Sandbakken.

Stortinget stritter imot

Kilder i de tre regjeringspartiene sier til Dagbladet at dagens ordning med 19 fylkeskommuner helt klart står for fall. Derimot er politikere i de tre partiene usikre på om man greier å overføre ansvaret for viktige politikkområder fra Stortinget til de nye regionene, slik reformen legger opp til.

Reformens varmeste tilhengere har ment at de nye regionale forvaltningsorganene skal få stor makt over samferdselspolitikk, næringsutvikling, miljø- og kulturminnevern, forvaltning av naturressurser, kultur, høyere utdanning og forskning, spesialisthelsetjenester, folkehelsearbeid, regional planlegging og internasjonalt regionalt samarbeid.

Men på Stortinget advares det mot å overlate ansvaret for bl.a. samferdsel og høyere utdanning/forskning til regionale politiske organer.


Høyre spår minireform

Bent Høie (H) har ingen tro på at regjeringen ønsker eller greier å gjennomføre en omfattende reform innen 2010.

Flere kilder spår at Norge fra 2010 består av ni regioner. Bak forslaget står professor Tor Selstad ved Høgskolen i Lillehammer, som har utredet spørsmålet for Kommunenes Sentralforbund. Selstad sjøl går primært inn for å dele Norge inn i sju regioner, men legger også fram et alternativ med ni framtidige regioner.

- Den varslede kjempereformen med sammenslåing av fylker til nye regioner, ender med stor sannsynlighet som en liten reform der man nøyer seg med å flikke på fylkeskommunenes oppgaver, sier Høyres kommunalpolitiske talsmann.

- For det første vil ikke Stortinget godvillig gi fra seg makt til nye regionting. For det andre kan jeg vanskelig se for meg at Sp og SV kan leve med å sammenslå fylker med tvang, slik reformen legger opp til, sier Høie.

Han har fulgt arbeidet med den nye forvaltningsreformen på nært hold de siste åra, og konkluderer med at de som før var varme tilhengere av en slik reform, nå har kjølnet betraktelig.

- Dersom kommunalminister Åslaug Haga (Sp) og regjeringen blir enige om en slik forvaltningsreform, vil det i høyden bli en minireform, sier Høie.

I motsetning til regjeringspartiene, mener Høyre og Frp at Norge bør avvikle hele fylkes/region-ordningen.

- Hvert år bevilger vi to milliarder kroner bare til å lønne fylkeskommunale byråkrater og politikere. Disse pengene burde heller gå til kommunene for å bedre tjenestetilbudet. Jeg advarer på det sterkeste mot å erstatte de 19 overflødige fylkeskommunene med nye, overflødige regionale organer. Da vil jeg heller gå inn for å beholde dagens ordning, sier han.

b> HØRINGER: I oktober legger kommunal- og regionalminister Åslaug Haga fram en stortingsmelding om den nye regionreformen.