NY TALL-IDENTITET: Det utredes nå hvilket tall du i framtida skal representeres av.   
Foto: Torbjørn Grønning/Dagbladet
NY TALL-IDENTITET: Det utredes nå hvilket tall du i framtida skal representeres av. Foto: Torbjørn Grønning/DagbladetVis mer

Du får nytt personnummer. Det blir enten informativt - eller helt tilfeldig

Her kan du se variantene som blir vurdert.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet) Om få år kan du bli nødt til å lære deg et nytt personnummer. Det betyr også nytt pass, nytt førerkort og en rekke andre ting som må fornyes.

Befolkningsveksten gjør at dagens system når sin kapasitet om mindre enn 30 år.

Må telle på nytt - Når det da nærmer seg 2040 vil flere datoer bli sprengt. Det vil da også bli et problem for de som er født i Norge, og at de da ikke lenger vil få med fødselsdatoen sin i personnummeret, sier prosjektleder Marianne Henriksen i Skattedirektoratet

Men et nytt system er allerede under utvikling i Skattedirektoratet.

Tulletall eller info? Spørsmålet er hvordan din identitet i framtida skal leses.

Her er tre prinsipper som vurderes i fire ulike modeller:
• Du får tall som sier noe om kjønn og alder
• Du får neste ledig nummer i rekken
• Du får en blanding av tall og bokstaver

Dagens tall Et fødselsnummer består i dag av elleve sifre fordelt på to hoveddeler: En sekssifret fødselsdato og et femsifret personnummer som består av tre identitetssifre og to kontrollnummer. Den modellen må vi trolig forlate.

- Dette er en planlagt og i god tid forberedelse på at Norge i 2039 må foreta endringer i systemet med personnumre slik at alle innbyggere også i fremtiden har et unikt personnummer hver. Vi er i ferd med å utrede ulike modeller i samarbeid med de store brukerne av folkeregisteret i Norge, sier Henriksen til Dagbladet.

Morgendagens tall En av modellene som diskuteres er om personnummeret skal være informasjonsbærende. I dag inneholder nummeret informasjon om blant annet kjønn og alder.

Et annet alternativ er et informasjonsløst personnummer - som et løpenummer. Det vil si at man ved fødsel tildeles det neste ledige nummer i rekken.

Det tredje prinsippet som diskuteres er å ta i bruk alfanumeriske tegn. Det vil si at personnummeret blir en kombinasjon av tall og bokstaver. Ved et alfanumerisk personnummer kan man se for se et informasjonsbærene eller et informasjonsløst personnummer.

Ukjent valg Hva konklusjonen blir, er foreløpig ukjent.

- Det er fire modeller som er nevnt og som nå diskuteres i referansegruppen, men hvilken modell og om det er andre som vil komme frem til slutt er fortsatt noe usikkert. Vi ønsker derfor ikke å være mer konkret på de ulike alternativene nå før rapporten er ferdig første kvartal, sier Henriksen til Dagbladet.

Ulik pris De ulike modellene har ulik kostnad. Overfor Dagbladet vil ikke direktoratet på det nåværende tidspunkt svare på spørsmål om hva dette vil koste - eller hvordan de fire modellene skiller seg fra hverandre kostnadsmessig.

- Forskjellene vurderes opp mot kostnader i samfunnet. Rapporten til departementet vil på en god måte redegjøre for de mest aktuelle alternativer som er vurdert og hvilken kostnader de har for samfunnet. Rapporten vil være ferdig første kvartal 2013, sier Henriksen.

TV 2 har tidligere skissert at det vil koste mer enn en milliard kroner å bytte landets personnummer.
 
I fjor ble det for første gang tildelt flere personnummer til innvandrere enn til nyfødte i Norge.

Målet er å begynne innfasing av et nytt system mot slutten av dette tiåret.