Du går trygt i Oslo

Ja - det er mer vold, flere ran og økende bruk av kniv og skytevåpen i vår hovedstad. Men du trenger ikke ta med deg tåregass for å bevege deg gatelangs: Oslo er fremdeles en av Europas tre tryggeste byer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo-politiet la i dag fram kriminalstatistikken for år 2000. Der kom det fram at volden øker - og at stadig flere kniver og skytevåpen er i omløp, noe som uroer politiet. I fjor var de ute på hele 503 væpnede aksjoner: Over 100 flere bevæpninger enn året før.

- Men for folk flest er Oslo en trygg by. Den er blant de tryggeste i Norden, sier politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, til Dagbladet.no. Dermed er den også blant Europas tre sikreste storbyer.

Gjengoppgjør

For selv om statistikkens tall er mørke, knytter politiet de grove voldsepisodene, med legemsbeskadigelser med kniv og våpenbruk, til oppgjør innenfor gjenger og det kriminelle miljøet i Oslo.

- Veldig mange av disse sakene har sitt utspring i gjengoppgjørene hvor det er mye voldsbruk med kniv og våpen, sier kriminalsjef ved Oslo politidistrikt, Roger Andresen. Gjengbekjempelse er politiets største utfordring i året som kommer.

- Dette betyr ikke at vi blir utsatt for mer vold enn før. Men - uskyldige kan bli rammet når det skytes på åpen gate, og vi må få stilt gjerningsmennene til ansvar, sier Gjengedal.

Han frykter at terskelen for å skade andre mennesker i enkelte miljø nå er lavere enn før.

Tungvint med sølvtøy

Antall ran i bank og bolig har gått ned med over fire prosent i forhold til 1999. I stedet merker politiet en trend med ran av mennesker på åpen gate.

- Vi har en uheldig utvikling med vold og ran av personer på offentlig sted. Cash er viktigere enn ting som må selges i etterkant. I år 2001 er det mer tungvint å ta sølvtøy enn å rane 2000 kroner fra en person på gata, melder kriminalsjef Andresen.

Antall barneranere er gått betraktelig ned, men politiet merker stadig flere norske barneranere. Mens det var 19 prosent såkalte norske barneranere i 1999, var prosentandelen i fjor gått opp til 33 prosent.

Utenlandske menn på voldstoppen

Den såkalte etniske profilen på anmeldte voldsmenn er ifølge statistikken trist lesing. Personer av utenlandsk opprinnelse er sterkt representert i statistikken for anmeldte voldsforbrytelser i fjor. I voldsanmeldelsene for siste halvår i fjor var andelen norske 55 prosent, mens 45 prosent hadde utenlandsk bakgrunn.

- Denne fordelingen blir skjevere og skjevere i forhold til etnisitet hos gjerningsmennene. Dette er et vanskelig tema, men vi må sette søkelyset på problemstillingen for å kunne gjøre noe med det, forteller Andresen.

Vold i hjemmet

Mens mennene stort sett blir utsatt for voldshandlinger ute i det offentlige rom, blir kvinnene utsatt for vold i hjemmet. Hele 58 prosent av voldshandlingene finner sted i kvinnens bopel, viser statistikken.

- Kvinner med innvandrerbakgrunn er mest utsatt for vold, sier Gjengedal.

I løpet av år 2000 ble det registrert knappe 5000 anmeldelser for voldsbruk. Det er en økning på 16,2 prosent i forhold til året før. Anmeldelser for bruk av kniv har økt med hele 65 prosent, fra 85 i 1999 til 141 i fjor. Dette liker ikke Oslo-politiet.

Men la deg likevel ikke skremme av mørke tall: Vi lever fremdeles i en av verdens aller tryggeste byer.

BEKYMRET:Politimester Anstein Gjengedal la fram Oslos kriminalstatistikk for i fjor i dag.
FRED OG GAMMEN:Under president Clintons besøk i 1999 var Oslos gater som en tungt bevæpnet festning. Ellers er den en av Europas trygge byer.