Du gjer alt verre for Aisha

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

INTEGRERING: Det står ikkje til truande når Hege Storhaug i Dagbladet 18.04. hevdar det er Aisha ho kjempar for, like mykje som for Kari. Det Storhaug gjer med dei grove generaliseringane sine er å krenka Aisha på det grovaste. Det å vera muslim er ein viktig del av identiteten til folk, likeins som det å vera kristen utgjer ein sentral del av sjølvbildet til dei fleste etniske nordmenn. Slik er det, sjølv om graden av religiøsitet varierer mykje frå person til person i begge gruppene. Å ha eit nokonlunde avklart sjølvbilde er viktig for alle, og ikkje minst for folk som har komi til eit nytt land, eller som høyrer til ei minoritetsgruppe.

Når Aisha frå leiaren for Human Rights Service får beskjed om at religionen hennes i realiteten er ein livsfarleg ideologi, er ikkje det akkurat ei hjelp til å kunna fungera godt i landet vårt.

Argumentet om at islam er så farleg fordi religionsstiftaren Muhammed var så mykje meir krigersk enn pasifisten Jesus, er for tøvete til å bli teki seriøst. Blodspora i historia etter kristne krigarar talar for seg. Det er ekstremismen som er farleg, og vi har sett at både islam og kristendom kan rekruttera ekstremistar. Slik HRS-leiaren agerer gjennom innlegget sitt, er det dessverre fare for at det blir fleire av dei. Innhaldet i det Hege Storhaug skriv er ei grov krenking av enkeltmenneske. For sjølvsagt handlar dette om enkeltmenneske, sjølv om Storhaug skyt seg inn under Steinar Lem si utsegn om at det han skreiv ikkje gjaldt den enkelte muslim, men handla om religionen islam. Hets mot det folk set høgt går ut over enkeltpersonar, same kva Lem og Storhaug seier, og det er svært mange lovlydige og skikkelege menneske som bli ramma.

Om det var islam Storhaug ville setja søkelys på, kvifor nemner ho ikkje også da kor sterkt dei moderate islamistane, for eksempel wasatteya-miljøet i Egypt, står blant muslimar i dag? Desse går inn for parlamentarisk fleirpartidemokrati, og vil ha lovar som garanterer fridom og like rettar for alle. Når islam skal demoniserast, passar sjølvsagt ikkje dette inn. I staden for svartmaling og spådommar om kor ille framtida kan bli for Aisha: Kvifor ikkje leggja opp til at ho og Kari kan møtast som likeverdige menneske med respekt for kvarandre? Kanskje kan da begge finna ut at den andre og har med seg verdiar det kan vera verd å læra noko av.