- Du har ADHD. Forsikringen er avsluttet.

Fra nyttår får Ole Martin (18) ny sjanse. - Søk på på nytt, råder finanstopp.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no):  Ole Martin Andresen Faugstad (18) har evner og tillit til å jobbe med vanskeligstilte barn i norsk, offentlig skole. Men hans egen bank nekter ham personforsikring.

I vår tegnet han helt ordinære uføre- og ulykkesforsikringer i sin lokale bank. Han ville ha en gardering som arbeidstakere flest, dersom det skulle skje noe i jobben som kommuneansatt barne- og ungdomsarbeider på Valby skole i Larvik.

Men i høst kom et brev fra bankens forsikringsselskap som gjorde 18-åringen motløs. Personforsikringene som bankens egne folk hadde anbefalt sin kunde, var annullert.

Uten begrunnelse

- Vi viser til mottatte helseopplysninger i forbindelse med søknad om Personforsikring. Bakgrunnen for avslaget er opplysninger om at du har ADHD, het det i brevet fra SpareBank1  Livsforsikring.

Og  med punktum uten nærmere begrunnelse.

Her kan du lese hva ADHD er. (Kilde: interesseorgasisasjonen ADHD Norge).

Ole Martin fylte sin informasjonsplikt til punkt og prikke. Han har fått medisiner siden han var 15 år for å holde ADHD-en i sjakk. Han har gitt sin lege adgang til å prate om sitt sykdomsbilde.

- Du har ADHD. Forsikringen er avsluttet.

- Velfungerende

- Ja, han er en velfungerende ung mann med god helse og en behandling som gir han åpne muligheter til å fungere i dagliglivet, sier fastlegen til Dagbladet.no.

Nå har kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon en oppmuntring til Ole Martin og mange andre forsikringstakere som har en diagnose forsikringsselskapene ikke liker.

- Dette svaret vil ikke være godt nok fra nyttår når den nye Forsikringsavtaleloven trer i kraft. Da må selskapene gi en grundigere begrunnelse for avslag.

Her er loven

Her finner du den nye loven slik den ble vedtatt i juni i år og debatten i Stortinget.

- Vi har satt i gang arbeid for at næringen skal komme opp med nye standarder i tråd med den nye loven, sier Osland til Dagbladet.no.

Det er fortsatt forsikringsselskapene selv som bestemmer hvem de vil ha som kunder. Men i den nye loven som Stortinget har vedtatt, og som gjelder fra 1. januar 2009, har forsikringskundene fått sterkere rettigheter.

HOLDER IKKE FRA 1. JANUAR:  Ole Martin Andresen Faugstad (18) - barne- og ungdomsarbeider med ADHD - har møtt veggen hos sitt forsikringsselskap. - Ovennevnte forsikringer er derfor avsluttet. Bakgrunnen for avslaget er opplysninger om at du har ADHD, skriver SpareBank 1 Livsforsikring.  En slik begrunnelse holder ikke når den nye Forsikringsavtaleloven trer i kraft fra 1. januar 2009. Foto: ANDREAS BERGE.
HOLDER IKKE FRA 1. JANUAR: Ole Martin Andresen Faugstad (18) - barne- og ungdomsarbeider med ADHD - har møtt veggen hos sitt forsikringsselskap. - Ovennevnte forsikringer er derfor avsluttet. Bakgrunnen for avslaget er opplysninger om at du har ADHD, skriver SpareBank 1 Livsforsikring. En slik begrunnelse holder ikke når den nye Forsikringsavtaleloven trer i kraft fra 1. januar 2009. Foto: ANDREAS BERGE. Vis mer

Det gjelder mange tusen mennesker som forsikringsselskapene ikke vil ha som kunder på grunn av diverse diagnoser og sykdommer.

Bør søke på nytt

- Hvilke råd vil du gi til 18-åringen i dette tilfellet?

- Jeg ville søkt om forsikring på nytt når den nye loven gjelder. Og dessuten vil det være lurt å innhente tilbud fra flere selskaper, sier Osland, som understreker at han ikke kjenner saken som Dagbladet.no presenterer.

Kommunikasjonsdirektøren i Finansnæringens Hovedorganisasjon, som er forsikringsselskapenes egen bransjeorganisasjon, er ikke i tvil om en av konsekvensene av den nye loven:

- I sum er det flere som vil få innvilget slike nødvendighetsforsikringer, sier Osland.

Han mener forsikringsselskapene er forberedt allerede på strengere krav fra Stortinget og myndigheter for øvrig.

- Eksempelvis er Norge et av de første landene i verden som har åpnet for at hiv-positive kan få anledning til å tegne en dødsrisikoforsikring. Det er retningslinjer som har været gjeldende siden 1. januar 2005, påpeker Osland.

- Du har ADHD. Forsikringen er avsluttet.

Som en konsekvens av den nye loven, skal  Forsikringsklagenemnda nå utvides med to medisinsk sakkyndige.

2-1 til klagerne

På 2000-tallet har denne klagenemnda, som er en frivillig instans med finansnæringen på den ene siden og Forbrukerrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på den andre, behandlet tre prinsipielle saker der forsikringstakere er blitt avvist på grunn av en eller annen diagnose.

I to av disse tre tilfellene ga klagenemnda refs til forsikringsselskapene for måten de avviste kundene på.

Assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i FFO mener at nyordningen med medisinsk sakkyndige i denne klagenemnda er et langt skritt i riktig for forsikringstakerne.

Minst 70 000 har ADHD

- Selskapenes avslag på forsikringer har vært et stort og økende problem i lang tid. I fjor var det 22 000 mennesker som ble medisinert for ADHD her i landet. Men det er trolig minst 70 000 som sliter med denne lidelsen.

- Og mange er unge som får en ekstra trang start i voksenlivet fordi de har blitt utestengt fra forsikringsordninger som andre folk har, sier Ovesen til Dagbladet.no.  

Men det er ikke bare ADHD-pasienter som sliter med å bli avvist av forsikringsselskapene.

Diabetes og astma

- Vi blir rådspurt av stadig flere mennesker som ikke får forsikring på grunn av diabetes, astma og kols og muskel- og skjelettsykdommer. Vi har en masse eksempler på at selskapene overvurderer medisinske diagnoser, mener Ovesen før den nye loven trer i kraft.

FFO er paraplyorganisasjon for 17 organisasjoner med 325 000 medlemmer totalt.

BLANKT AVSLAG: Avslaget som Ole Martin fikk på personforsikringer 27. oktober i år, holder ikke når ny lov trer i kraft fra 1. januar 2009.