Du kan bytte røykkvota i taxfri vin

De som ikke kjøper taxfri røyk, kan kjøpe mer øl eller vin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

(Dagbladet): Dagens gla'nyhet, kalte finansminister Siv Jensen (Frp) endringen i taxfree-ordningen som kom i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i formiddag

- Hensikten er å gi de reiesende større valgfrihet, sier Jensen.

Hele tobakkskvoten kan etter dette byttes mot 1, 5 liter vin eller øl.

Jensen sa at situasjonen i norsk økonomi er god, at regjeringen holder orden i økonomien, og at det ikke er behov for store justeringer nå av inneværende års statsbudsjett.

Se vår direkterapportering fra revidert budsjett her, med alle detaljer. Vi starter straks vår dekning av Jan Tore Sanners kommunereform.

Lav ledighet For i år og neste år anslås det nå en vekst i verdiskapingen i fastlands­økonomien på rundt 2 prosent. Dette er på linje med veksten i fjor, men litt lavere enn det Regjeringen la til grunn for 2014 i tilleggsproposisjonen i fjor høst. Sysselsettingen anslås likevel å vokse moderat videre.

Arbeidsledigheten ventes å holde seg på et nivå under gjennomsnittet for de siste 25 årene.

- Den økonomiske utviklingen tilsier ikke at det er behov for større justeringer nå, sier finansminister Siv Jensen, men det er fortsatt helt sentralt hvordan oljepengene brukes, sa Jensen.

Økt produktivitet Hun understreket at Norge har for høyt kostnadsnivå, og at det er nødvendig å styrke produktiviteten.

- Skal vi opprettholde veksten i økonomien er det nødvendig å legge mer vekt på produktivitet og på tilbudssiden i økonomien. Regjeringens politikk om å satse mer på investeringer og kunnskap videreføres og styrkes.

Revisjonen av budsjettet Revidert nasjonalbudsjett anslås bruken av oljepenger i 2014 til 140,9 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet.

Det er 1,9 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i fjor høst. Den viktigste årsaken til budsjettsvekkelsen er at skatte- og avgiftsinntektene har utviklet seg svakere enn ventet, sa Jensen.

Fjerner båtmotoravgift
Som allerede lekket, fjerner regjeringen båtmotoravgiften. Jensen sier dette kan bidrar til raskere utskiftning til nye, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige. Regjeringen kommer også med noen andre avgiftsjusteringer, men varslet ingen store skattelettelser nå.

- I budsjettet for 2014 tok Regjeringen de første skrittene for å dreie norsk økonomi og det norske samfunnet i en ny og bedre retning.  I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sa finans­minister Siv Jensen.

Overgang til kjøp av elbiler og andre biler med lave utslipp og lave avgifter trekker inntektene fra bilavgifter noe ned. Stortingets elbilpolitikk har virket, og salgssuksessen har gitt staten et inntektstap på 3-4 milliarder kroner. Jensen sier at subsidiene består enn så lenge, men vil bli vurdert.

Til Syria og Ukraina Regjeringen øker utgiftene på noen særskilte områder.

Regjeringen foreslår 420 millioner kroner til den sivile delen av transporten av kjemiske våpen i Syria og økt bistand til blant annet Sør-Sudan, Syria og Ukraina. Samlede utgifter til bistand holdes uendret. Det skyldes at regjeringen forventer færre asylankomster i Norge, og derfor kutter i bevilgningene til UDI.

Mer til klimafond Regjeringen ønsker å øke den årlige avkastningen fra klimafondet betydelig og foreslår et kapitalinnskudd på 4,25 milliarder kroner. Regjeringen foreslår vil kapitalen i fondet være 12,75 milliarder kroner høyere i 2016 enn forutsatt i Klimaforliket.

Mer til boliger for vanskeligstilte Som Dagbladet tidligere har skrevet, foreslår Regjeringen 100 millioner kroner i økt tilskudd til utleie­boliger for vanskeligstilte i 2014.

Dette vil gi rom for å gi tilskudd til mellom 400 og 450 flere utleieboliger.

Mer til beredskap Regjeringen styrker arbeidet med sikkerhet og beredskap og foreslår 100 millioner kroner til flere tiltak. Dette inkluderer 40 millioner kroner til sikkerhet i regjeringskvartalet, 12 millioner kroner til anskaffelsen av redningshelikoptere, og en rekke andre sikkerhetstiltak.

Flomtiltak Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til NVEs flomarbeid med 50 millioner kroner. Regjeringen vil øke lærernes formelle kompetanse. Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere.

Raskere retur Regjeringen følger opp løftene, og vil øke innsatsen for returer av personer uten lovlig opphold og kriminelle. Regjeringen foreslår nå 17,5 millioner kroner til formålet, som bidrar til å øke måltallet fra 6 700 til 7 100 returer.

Vekk med DLD-midlene Siden datalagringsdirektivet er droppet og datalagringslovverket lagt på is, og det er uklart når det kommer en norsk datalagringslov, foreslår regjeringen å trekke  bevilgninger på til sammen 116 millioner kroner til ikrafttredelse av DLD-bestemmelsene.

Arbeidsgiveravgift
Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må endres fordi EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har vedtatt nye retnings­linjer for regionalstøtte.

- Det pågår fortsatt en prosess i EU som kan få betydning for hvordan retningslinjene skal tolkes. Regjeringen arbeider for at innstrammingene i ordningene skal bli så begrensede som mulig.

Når innholdet i den ordningen som kan godkjennes av ESA er mer avklart, vil Regjeringen legge fram en egen proposisjon med forslag til vedtak om arbeidsgiveravgiften og tilhørende kompensasjonstiltak. Avklaringen i ESA vil trolig skje i løpet av de to siste ukene av mai, sa Jensen.

Øker støtten til Ukraina Regjeringen foreslår å øke støtten til prosjekter innen demokratiutvikling, energieffektivisering, miljø og utdanning i Ukraina fra 40 til 150 millioner kroner.

Gjør skattelistene hemmelige Siv Jensen strammer inn innsyn i skattelistene. Begrunnelsen er å sikre skatteyternes rettssikkerhet. Hun vil også gjøre det tilgjengelig for skatteytere på nettsidene til skatteetaten hvem som har søkt i skattelistene. Dette kommer i en ny forslag til skatteforvaltningslov, som sendes på høring i løpet av høsten.

Skifter til grønn skatt Regjeringen vil sette ned en skattekommisjon før sommeren, som skal utrede og komme med forslag til et grønt skatteskifte

Fritt behandlingsvalg innen rus og psykiatri Som lovet i valgkampen. Når beslutningen om CO2-håndtering skyves ut i det blå, og elbilveksten problematiseres, MER TIL UTDANNING AV LÆRERE: -Vi fortsetter opptrappingen av videreutdanning for lærer og skoleledere med 50 millioner kroner, sier finansministeren. Det har kommet flere søknader til videre- og etterutdanning enn regjeringen hadde forutsatt, og derfor øker de antallet studieplasser.

FAKTA:

• Overordnet velger regjeringen å bruke mer oljepenger. Oljepengebruken øker med 1,9 milliarder kroner. Likevel holder de seg godt innenfor grensa på fire prosent i handlingsregelen.

• Statens totale inntekter: 1 306 milliarder kroner.

• Av dette er inntekter fra petroleumsvirksomhet 364,3 milliarder kroner. 

• Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge utgjør 883,8 milliarder.

• De samlede utgiftene er på 1,126,2 milliarder kroner. Det korrigerte underskuddet er på  - 146,3 milliarder. 

• Oljefondets markedsverdi er på 5476 milliarder.
<strong>:</strong> REVIDERT: Finansminister Siv Jensen (Frp) varslet noen avgiftsjusteringer, men ingen store endringer da hun presenterterevidert nasjonalbudsjett i formiddag. Til venstre kommunikasjnssjef Runar Malkenes. Foto: Nina Hansen
: REVIDERT: Finansminister Siv Jensen (Frp) varslet noen avgiftsjusteringer, men ingen store endringer da hun presenterterevidert nasjonalbudsjett i formiddag. Til venstre kommunikasjnssjef Runar Malkenes. Foto: Nina Hansen Vis mer

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer