Du kan ha krav på 260 fri- og fraværsdager

De færreste ved hvor mange dager de faktisk har krav på.

VINNER: Kristine Kværnstrøm (36) er avdelingssykepleier på Nordseterhjemmet i Oslo. Som aleneforsørger for to barn på seks og ni og ansatt i kommunen, kommer hun best ut av alle i Dagbladets fri- og fraværsoversikt. Foto: Øistein Norum Monsen
VINNER: Kristine Kværnstrøm (36) er avdelingssykepleier på Nordseterhjemmet i Oslo. Som aleneforsørger for to barn på seks og ni og ansatt i kommunen, kommer hun best ut av alle i Dagbladets fri- og fraværsoversikt. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| (Dagbladet): Det norske velferdssystemet gjør at du kan være borte fra jobb ved egen sykdom, barns sykdom, begravelse, eget bryllup, husbygging, følge barna til skole og barnehage de første dagene og mye annet. Men å finne ut når du har rett til å være borte fra jobben kan være et mareritt i et kronglete system.

Et virvar av lover og forskrifter styrer rettighetene dine.

Vil du selv finne fram til lovene som gir deg fri må du innom tre lover (arbeidsmiljøloven, ferieloven og trygdeloven), i tillegg til tariffavtalene der du jobber. Dessuten finnes det en rekke lokale ordninger.
Frykter misbruk Men systemet kan misbrukes. Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet, organisasjonen for små og mellomstore bedrifter, frykter at folk bruker de rause ordningene til å få seg et par ekstra feriedager.

— Det er så dårlig holdning på enkelte arbeidssteder at det ansees som legitimt, og at man nærmest er litt dum om man ikke gjør det, sier Bolstad.

FRYKTER MISBRUK: Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet, organisasjonen for små og mellomstore bedrifter, frykter at folk bruker de rause ordningene til å få seg et par ekstra feriedager. Foto: Erlend Aas / Scanpix
FRYKTER MISBRUK: Administrerende direktør Tom Bolstad i Bedriftsforbundet, organisasjonen for små og mellomstore bedrifter, frykter at folk bruker de rause ordningene til å få seg et par ekstra feriedager. Foto: Erlend Aas / Scanpix Vis mer

Et regnestykke Dagbladet har gjort, viser at en kommuneansatt enslig tobarnsmor, kan få til sammen 260 fri- og fraværsdager i løpet av ett år.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener velferdsordningene i arbeidslivet er gode og viktige, og tror ikke det vil være sannsynlig at noen vil få 260 fri- og fraværsdager i løpet av ett år, slik Dagbladets eksempel viser, fordi det da forutsetter at svært mange ting skal skje samtidig.

- Dette er en konstruert virkelighet. Misbruk på denne måten er ikke en interessant diskusjon, for jeg tror ikke det er et omfattende problem. Det er ikke sannsynlig at du skal være i begravelse, ha eksamen og samtidig ha sykt barn, mener hun.

- Viktige ordninger Hun understreker at ordningene er bygd på at man skal få arbeidslivet til å fungere på en god måte:

- GODE OG VIKTIGE ORDNINGER: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener velferdsorningene i arbeidslivet er gode og viktige. 
Foto: Berit Roald / Scanpix
- GODE OG VIKTIGE ORDNINGER: Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener velferdsorningene i arbeidslivet er gode og viktige. Foto: Berit Roald / Scanpix Vis mer

- Om man har et sykt barn, så har vi et velferdssystem som gjør at det går an å være hjemme med barna et begrenset antall dager uten at man går glipp av inntekt. Tilsvarende gjelder for begravelser. Det mener jeg er gode og viktige ordninger, sier Bjurstrøm.

- Vårt trygdesystem er basert på tillit, og vi skal ikke være naive å tro at det ikke forekommer misbruk. Navs kontroller er viktig for å avdekke dette. Vi må jobbe enda mer systematisk på dette feltet. Hun synes det er vanskelig å si om det er for mange eller for få velferdsordninger, siden dette ofte er et resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
- Krevende Avdelingsdirektør for arbeidsliv i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Liv Ragnhild Teig, mener de norske velferdsordningene kan være krevende.

- Gode velferdsordninger er tuftet på tillit og ansvar fra arbeidstakeren, sier Teig.

I tillegg til de lovfestede ordningene, har kommunene og det offentlige egne tariffavtaler som gir de ansatte flere ordninger. Man har minst velferdsordninger om man jobber i privat sektor.

MANGLER OVERSIKT: Unni Rasch (36) har ikke oversikt over hvilke rettigheter hun har til lønende fridager. Foto: Øistein Norum Monsen
MANGLER OVERSIKT: Unni Rasch (36) har ikke oversikt over hvilke rettigheter hun har til lønende fridager. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

NHO opplyser blant annet at deres medlemmer bare har inntil én dag til disposisjon dersom et nært familiemedlem (foreldre, søsken eller barn) dør. En kommunalt ansatt kan ta seg fri i inntil tre dager ved dødsfall i nærmeste familie, i tillegg til andre som har stått arbeidstakeren nær. I tillegg til de tre dagene, dekkes også nødvendige reisedager.

- Reglene er uoversiktlige Kristine Kvernstrøm (36) er avdelingssykepleier på Nordseterhjemmet i Oslo. Som aleneforsørger for to barn på seks og ni år og ansatt i kommunen, kommer hun best ut av alle i Dagbladets fri- og fraværsoversikt.

Dersom man trekker fra vanlig ferie og helger, kan Kvernstrøm ha rett til 131 fri- eller fraværsdager.

Kvernstrøm har jobbet på samme sted i åtte år og forteller at hun trives godt med å jobbe innen eldreomsorg. Som avdelingssykepleier er hun en vanlig arbeidstager, men med personalansvar. Derfor har hun god kunnskap på hvilke ordninger hun har rett og krav på.

Uoversiktelig - Som IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) har jeg rett til 24 dager med egenmeldinger. Det finnes også velferdspermisjoner som inkluderer en dag fri for innkjøring på skolen og tre dager for tilvenning i barnehage. I tillegg har jeg 20 dager for barna dersom de blir syke, sier Kvernstrøm, som deler omsorgen med barnefar etter fordelingsnøkkelen 60-40.

- Når ansatte kommer til meg og spør, så kan jeg ikke svare på stående fot. For meg helt alene så kunne det vært vanskelig, men med et godt system rundt meg klarer vi alltid å finne ut av det. Det er ikke tvil om at reglene er uoversiktelig. Skulle jeg lett gjennom alle lovene selv så hadde jeg slitt.

Velferdspermisjon 36-åringen er også en aktiv bridgespiller og involvert på nasjonalt toppnivå i Norsk Bridge Forbund (NBF).

- I sommer brukte jeg ferien til å være med i Norgesmesterskapet, sier Kvernstrøm.

Det hadde hun ikke trengt, hun kunne nemlig ha søkt velferdspermisjon til deltakelse på et idrettsarrangement. Mange kommuner operer med tre lønnede fridager i forbindelse med slikt.

—Man kan søke om velferdspermisjon, men det er jo ikke alltid det blir innvilget, sier Kvernstrøm.

Misbruk - Det er jo ikke slik at man reelt sett kan være borte i alle dager man har rett til. Slik er ikke virkeligheten. Med høyt fravær vil man bli fanget opp av systemet slik at man kan finne ut hva som er galt og forsøke å rette opp feil. Ved mistanke om misbruk av egenmeldinger, kan retten til bruk bli fratatt i seks måneder, sier tobarnsmoren.

Kvenstrøm mener de gode ordningene krever god ledelse.

—Det er alltid noen som prøver seg, derfor holder det ikke å ringe på den første dagen av egenmeldingen og si at man blir sjuk i tre dager. Da må personen ringe igjen dagen etter og dagen etter det.

- Gjør som arbeidsgiver sier Unni Rasch (36), som er ansatt i staten som sekretær ved Radiumshospitalet, kommer også godt ut i fri- og fraværsregnestykket. Med aleneansvar for to barn, har hun tilnærmet de samme rettighetene som kommuneansatte Kristine Kvernstrøm (36).

Men forskjellen er at Rasch ikke vet hvilke rettigheter hun har.

—Jeg har søkt velferdspermisjon når det yngste barnet mitt skal legges inn på sykehus. Hun har en kronisk sykdom og må legges inn til sjekk fire dager i året. Ut over det har jeg tatt ut to dager i egenmelding på grunn av syke barn. Jeg har ikke brukt noen egenmeldinger på meg selv, sier Unni Rasch.

Hun blir oppriktig overrasket når Dagbladet lister opp hvilke muligheter hun har til å ta seg fri med lønn.

—Det er jo nesten hele året det. Dette er jo ikke noe man får opplyst fra jobben. Man blir jo litt forvirra, mener Rasch som savner en enkel oversikt å forholde seg til.