Du kan spare arveavgift

La arvepengene hoppe over en generasjon! Gi til dem som trenger det mest, nemlig barnebarna. Da kan familien spare titusenvis av kroner i avgift til staten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Så stor er arveavgiften

Arv og gaver til barn: 0-200 000: Ingen arveavgift200 000-500 000: 8 %Over 500 000: 20 %

Arv og gaver til andre: 0-200 000: Ingen arveavgift200 000-500 000: 10 %Over 500 000: 30 %

Dagbladet har lagd et eksempel som viser hvor enkelt det er å spare arveavgift:

Eli er 30 år og enebarn. Faren døde for fem år siden, og nylig døde også moren Karin. I boet etter Karin og hennes ektemann er det verdier for 1,2 millioner kroner.

Eli har høy formue, tjener godt og sitter på alle måter bra i det. Hun bestemmer seg for å gi avkall på noe av arven til fordel for barna Tone og Torgeir. Det vil familien tjene 88000 kroner på!

Regnestykket

Det er satt opp to alternativer for fordeling av arven:

1. Karin beholder arven fra sine foreldre. Dermed må hun ut fra vår beregning ut med 88000 kroner i arveavgift. I tillegg må Torgeir og Tone ut med enda høyere arveavgift når de seinere arver sine foreldre.

2. Hun beholder bare 400000 kroner. Det betyr egentlig at hun får 200000 kroner fra hver av foreldrene og kommer dermed inn under fribeløpet for beregning av arveavgift. Karin gir avkall på resten av arven.

Ergo mottar hvert barnebarn 400000, det vil si 200000 fra bestefar og 200000 kroner fra bestemor. Ingen betaler arveavgift!

  • Det at Torgeir og Tone arver 400000 kroner fra sine besteforeldre, får ingen konsekvenser for beregning av avgiften på det de seinere mottar fra mor og far. Fribeløpet på 200000 kroner følger nemlig den personen som dør, ikke den som arver.
  • Skattefogden må ha melding om at du gir avkall på arv. Skriv et enkelt brev som du legger ved arvemeldingen. Brevet skal underskrives av både den som gir avkall og den som mottar arven.

Du som arver

Når du mottar arv, gaver eller forskudd på arv, må du betale arveavgift etter at fribeløpet er «brukt opp» (se egen boks).

Avgiften bestemmes ut fra verdien av arven. Å beregne verdien av et pengebeløp som arves, er lett. En krone er en krone.

Også aksjer eller fond som er notert på en børs har en kjent markedsverdi. Men dersom du får for eksempel en hytte, en leilighet eller en båt, kommer et element av skjønn inn. For hvor mye er leiligheten verdt? Dersom du straks selger den, skal du selvfølgelig legge salgssummen til grunn. Men skal du beholde den, krever skattefogden at du finner en «antatt salgssum». Statistisk sentralbyrå beregnet i 1997 at likningstaksten på boliger i snitt settes til 31% av markedsverdien.

Likningstaksten kan du finne ved å se på siste skatteoppgjør. Dersom du ganger denne taksten med to eller tre, finner du altså boligens antatte salgssum.

Prisen på båten, bilen, mopeden etc., finner du ved å se hva liknende objekter blir annonsert for i avisenes rubrikkannonser.

Men husk: Dess høyere salgssum du setter på objektet, dess mer må du betale i arveavgift. Det er derfor ingen vits i å gi opp høyere beløp enn det du tror skattefogden vil godta.

Du som gir arv

Dersom du skal gi forskudd på arv, må du kontakte skattefogden i kommunen. Han vil sende deg «Arvemeldingsskjemaet». Her skal du fylle ut verdiene av det som du skal overføre. Skjemaet skal sendes tilbake innen en måned etter at du har gitt gaven.

  • Det kan være smart å overføre boligen din til neste generasjon, men sørg for å få en kontraktfestet, livsvarig borett. Da reduseres nemlig arveavgiftsgrunnlaget med en beregnet verdi av boretten.

Man slipper vanligvis å betale arveavgift for gavebeløp under 10000 kroner. Men selv høyere summer kan gis uten at fogden skal ha sitt, for eksempel ved spesielle anledninger som bryllup og bursdag. Dersom du gir 30000 kroner til din sønn når han fyller tjue, vil nok skattefogden si at det er forskudd på arv. Gi ham i stedet en konkret gave.

I tillegg har loven åpnet for muligheten til å gi «periodiske ytelser til oppfostring eller utdannelse». Poenget her er at du bør gi et fast beløp, for eksempel hver måned eller en gang i kvartalet. I stedet for å gi 100000 kroner når poden er ferdig med studietida, bør du heller gi 2000- 3000 kroner i måneden mens han eller hun studerer. Da slipper du arveavgiften.