Du må betale for stabil krone

For at krona ikke skal svekke seg ytterligere i forhold til pund, dollar og svenske kroner, blir norske låntagere presentert ei regning på 0,25 prosent.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sentralbanksjef Svein Gjedrem orienterte i ettermiddag om bakgrunnen for at Norges Bank nå setter opp rentene bankene må betale Norges Bank med 0,25 prosentpoeng.

For en familie med 1 million kroner i gjeld vil en tilsvarende renteøkning i bankene medføre 2 500 kroner i økte renter per år.

Etter dagens renteoppgang er innskudds- og utlånsrenta fra Norges Bank (foliorenten og D-lånsrenten) henholdsvis 5,75 og 7,75 prosent.

- Målet for pengepolitikken er stabilitet i kronens verdi målt mot europeiske valutaer. I rentesettingen legger banken vekt på de grunnleggende forutsetningene for kursstabilitet. Pris- og kostnadsveksten må over tid bringes ned mot det nivået eurolandene sikter mot. Samtidig må en unngå at pengepolitikken i seg selv bidrar til nedgangstider med deflasjon (prisnedgang), sa Gjedrem.

Sterke dollar, pund og svenskekroner

Kronekursen målt mot euro har vært relativt stabil siden årsskiftet, men målt mot både amerikanske dollar, britiske pund og i den siste tiden særlige svenske kroner, har kronekursen svekket seg.

- Både i Norge og andre land har de kortsiktige rentene steget. Siden vi sist endret renten i Norge har styringsrentene blitt satt opp i flere land. Markedsaktørene forventer at flere sentralbanker vil øke renten fremover, fremholdt Gjedrem.

- Utviklingen både internasjonalt og i Norge støtter opp om bildet som tegnes i den siste inflasjonsrapporten. Den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere er god. Det gir impulser til norsk eksport, som vokser betydelig.

Konsumprisene i Norge økte med 2,5 prosent de siste tolv månedene fram til mars. Det var om lag som forventet. Det anbefalte forslaget i LO/NHO-området peker isolert sett mot en kostnadsvekst som anslått i inflasjonsrapporten fra Norges Bank. Statistikken viser at det private konsumet vokser. Boligprisene øker fortsatt og kredittveksten til husholdningene holder seg oppe.

Øker trolig en gang til

Og når det gjelder neste rentejustering er det nye negative nyheter i vente for de som har mer i lån enn de har på sparekontoen: - Risikoen for nedgang i økonomien synes å være liten.

- Tendensen i den økonomiske utviklingen og risikobildet gjør det mer sannsynlig at neste endring i renten vil være en økning enn at det blir en reduksjon, sier sentralbanksjefen.