MISTRODD: Dagny Jespersen blir beskyldt for svik av sitt forsikringsselskap, etter at bilen hennes ble meldt stjålet. 
 Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.
MISTRODD: Dagny Jespersen blir beskyldt for svik av sitt forsikringsselskap, etter at bilen hennes ble meldt stjålet. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.Vis mer

- Du må bevise med mer enn 50 prosents sannsynlighet at bilen din er stjålet

Dagny Jespersen (46) fikk klinkende klar beskjed fra If. Men her tar forsikringsgiganten grundig feil - og vet det selv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Dagbladet har også tidligere satt fokus på forsikringstakere som blir beskyldt av forsikringsselskapet for tyveri av sin egen bil.

• I november 2008 vant en porscheeier mot If i lagmannsretten etter seks års kamp.

• I januar 2012 knuste en toyotaeier forsikringsgiganten i tingretten etter at If anklaget ham for å stjele og brenne sin egen bil.

(Dagbladet): I går skrev Dagbladet om Dagny Margrethe Jespersen (46) som blir beskyldt av If for å stå bak tyveriet av sin egen bil.

- Jeg føler meg sviktet. Det er leit å ha det hengende på seg at selskapet mener jeg er en svindler. Jeg føler meg stemplet som kriminell for noe jeg ikke har gjort. Toppen av kransekaka er at jeg ikke lenger har en bil som jeg hadde bruk for og hadde stor glede av, sier den uføre 46-åringen til Dagbladet.

Selskapet viser til at bilen har elektronisk startsperre og at bilens to originalnøkler var i behold etter at bilen ble meldt stjålet 15. mars 2011.

Selv om If vet at det er fullt mulig for tyver å omgå bilens startsperresystem og at biler med startsperre faktisk blir stjålet, hevder selskapet at det er vanskelig og ressurskrevende å omgå bilens startsperresystem, og at den derfor «må ha blitt kjørt med riktig nøkkel».

Avslagsbrev I avslagsbrevet til Jespersen, hvor If anklager henne for forsikringssvik, skriver If:

«I henhold til norsk rett må sikrede, for å gjøre gjeldende krav under en forsikring, sannsynliggjøre at det er inntruffet et forsikringstilfelle. I denne saken innebærer det at du må bevise med mer enn 50% sannsynlighet at bilen er stjålet, for å ha krav på erstatning.»

Og videre:

«Etter vår mening er det ikke sannsynliggjort at bilen er stjålet.»

Selskapet har riktig nok hengt på «Det er If som med klar sannsynlighetsovervekt må bevise dette» til sist i et avsnitt hvor If hevder Jespersen bevisst må ha blitt gitt uriktige opplysninger i saken.

- Selskapet har tung bevisbyrde Jussprofessor Hans Jacob Bull ved Nordisk institutt for sjørett er ekspert på forsikringsrett. Han levner ingen tvil om at det er forsikringsselskapet som har bevisbyrden i slike sviksaker.

- Hvis svik er eneste alternativ til at det foreligger et forsikringstilfelle, i denne saken at bilen er stjålet, har forsikringsselskapet en tung bevisbyrde, sier Bull til Dagbladet.

FØLER SEG MISTENKELIGGJORT:   Dagny Jespersen fortår ikke hvordan If kan tro at hun har arrangert tyveriet av sin egen bil.   Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.
FØLER SEG MISTENKELIGGJORT: Dagny Jespersen fortår ikke hvordan If kan tro at hun har arrangert tyveriet av sin egen bil. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET. Vis mer

Knut Magne Framstad, leder for Forsikringsjuridisk avdeling i If, er enig i dette.
 
- If er fullstendig klar over at det er selskapet som har bevisbyrden i denne type saker. If er også klar over at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at selskapet skal få medhold i at det er begått svik mot selskapet. Hvorvidt det totale bevisbildet tilsier at slik sannsynlighetsovervekt foreligger, vil en naturlig nok kunne være uenig om, sier Framstad.

- Hvorfor gir ikke If klart til kjenne overfor kunden at vanlig bevisbyrderegler ikke gjelder i en sviksak som dette? Hva ønsker If å oppnå med å late som om virkeligheten er en annen og villede forsikringstakeren på denne måten?

- Vi har ingen intensjon om å villede. Begrunnelsen for dette er historisk - at man alltid har startet med en sannsynliggjøring av forsikringstilfellet. Vi har sett at dette er egnet til å skape misforståelser, og har ikke lenger denne passasjen med i våre avslagsbrev i sviksaker. Det er ikke tvil om at vi har bevisbyrden for alle indisier og bevis i slike saker, sier Framstad.

Vil ikke svare - Sist gang If ble trukket for retten i en tilsvarende sak, hvor startsperre og nøkler i behold var selskapets eneste grunn til å mistenke svik, led selskapet et sviende nederlag. Hvorfor fortsetter If i stadig nye saker å anklage sine egne kunder for svik på et så tynt grunnlag?

- Vi bygger aldri en svikpåstand ene og alene på at bilen er utstyrt med startsperre, og eier besitter alle nøklene, sier Framstad.

- I denne konkrete saken anfører ikke If noe annen grunn for å hevde svik enn at bilen har startsperre og nøklene var i behold. Hvis If leser noe annet ut av sakspapirene, vil jeg gjerne opplyses om dette.

- Vi ønsker ikke å svare for denne konkrete saken, sier Knut Magne Framstad og viser til taushetsplikten og at saken er klaget inn for Finansklagenemnda.

If har tidligere opplyst Dagbladet om at de reiser «noen få» slike sviksaker mot bileiere hvert år.

- Slike sviksaker havner sjelden for retten. I fjor ble vi stevnet i tre, fire slike saker. Hittil i år er vi ikke stevnet, sier lederen for Forsikringsjuridisk avdeling i If.