Dum avgift bør fjernes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dokumentavgiften på 2,5 prosent ved kjøp av bolig er blitt en gullgruve for staten og en hodepine for folk som flytter. I fjor fikk staten inn nesten 3,3 milliarder kroner på denne posten i statsregnskapet. Avgiften ble i sin tid innført for å sikre infrastruktur som vei og vann til boliger, men i dag betaler boligeierne kommunale gebyrer for disse tjenestene. Dokumentavgiften er dermed blitt rent fiskal, det vil si at dens formål bare er å forsyne statskassa med penger, siden det opprinnelige formålet er forsvunnet. Vi er selvsagt ikke motstandere av at staten skaffer seg inntekter til offentlige fellesoppgaver. Det gjøres gjennom Stortingets vedtak om skatter og avgifter. I utformingen av skattesystemet blir det tatt hensyn til betalernes inntekt og skatteevne. Avgiftene, derimot, tar normalt ikke hensyn til folks betalingsevne, men rammer hardest dem som bruker avgiftsbelagte varer og tjenester mest. Dokumentavgiften blir følgelig mest belastende for folk som flytter mest. Det gjør folk i etableringsfasen, det vil si relativt unge mennesker som sliter med store lån til kjøp av bolig og som oftest også har studiegjeld. Derfor er dokumentavgiften særlig usosial. Vi kan heller ikke se at avgiften har som formål å redusere flytting og investering i bolig. Tvert imot ønsker både myndigheter og næringsliv at vi er mest mulig mobile, og at det er høy aktivitet i boligbyggingen. Derfor hilser vi ethvert konstruktivt forslag om å redusere denne avgiften velkommen. Norges Eiendomsmeglerforbund foreslår at det innføres et bunnfradrag, slik at de som kjøper de rimeligste boligene, slipper billigst unna. SV har ut fra samme intensjon foreslått at førstegangsetablerere skal fritas for avgiften. Det er merkelig at Høyre, som ivrer slik for å fjerne boligskatten, ikke gjør noe med dokumentavgiften. Det kan ha sammenheng med at den til enhver tid bare rammer det mindretallet som er på flyttefot, og derfor ikke er så upopulær som den årvisse fordelsskatten ved å bo i egen bolig. Men statens inntekter av dokumentavgiften er høyere, og den rammer skjevere, så den bør bort.