Snøkaoset på Østlandet:

Dumpes i sjøen: - Siste utvei

Oslofjorden er i krise og sliter med å puste. Så langt i vinter har tre av de omkringliggende kommunene sett seg nødt til å dumpe snøen i fjorden. Flere andre vurderer det samme.

DUMPER SNØ: Flere kommuner rundt Oslofjorden har måttet dumpe snø i sjøen de siste dagene. Flere vurderer å gjøre det samme, noen sier blankt nei. Her fra sprengkulda i Oslo tidligere i januar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
DUMPER SNØ: Flere kommuner rundt Oslofjorden har måttet dumpe snø i sjøen de siste dagene. Flere vurderer å gjøre det samme, noen sier blankt nei. Her fra sprengkulda i Oslo tidligere i januar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Kort fortalt

 • Flere kommuner rundt Oslofjorden har dumpet snø i fjorden denne vinteren på grunn av store snømengder.
 • Dette inkluderer Horten, Holmestrand og Larvik.
 • Selv om kommunene forsikrer at snøen ikke er forurenset, er det bekymring for miljøpåvirkningen.
 • Flere andre kommuner vurderer også å dumpe snø i fjorden, men håper å unngå det.
 • Miljødirektoratet advarer mot dumping av snø i sjøen, spesielt fra tett befolkede eller høyt trafikkerte områder.
 • Snøkaoset på Østlandet er over for denne gang, men fortsatt gjenstår mye opprydding.

  Til tross for at planen for å bedre miljøet i Oslofjorden ble lagt fram i 2021, har enkelte av de omkringliggende kommunene sett seg nødt til å dumpe snøen i den kriserammede Oslofjorden denne vinteren.

  Blant disse er Horten kommune i Vestfold.

  - Det var hensyn til liv og helse og til trafikksikkerhet som var hovedbegrunnelsen for dette valget, sier kommunedirektør Finn-Øyvind Langfjell til Dagbladet.

  KRITISK: Oksygenet forsvinner, plantene dør og fisken rømmer. Oslofjorden er i krise, mener leder for havteamet i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre. Reporter: Line Fransson / Anton Lier. Video: Fredrik Myhre / Nina Hansen / Dagbladet TV. Vis mer

  Derfor dumper de snøen

  Langfjell påpeker at det var snakk om såpass fersk snø da snøen ble dumpet i sjøen på nyåret, at forurensingen ble vurdert til å være liten.

  Siden har Horten kommune tilrettelagt for to deponering på to steder, og håper derfor å unngå det samme framover.

  Nabokommunen Holmestrand dumpet på sin side snø i fjorden for første gang i går, forklarer kommunedirektør Lars Joakim Tveit.

  - Da passet vi på at snøen verken var saltet eller forurenset. Vi informerte Statsforvalteren om avgjørelsen, og vi passet på at det ikke var risiko for verken plante- eller dyreliv. Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker å gjøre, men det var dessverre nødvendig i går, sier Tveit.

  - Hvordan begrunner dere denne avgjørelsen?

  - Det er samfunnskritisk å holde veiene åpne, slik at nødetatene kan komme seg fram, barn kan komme seg på skolen og for å holde hovedfartslinjene åpne. Vi må gjøre av snøen et sted, svarer kommunedirektøren.

  Per nå planlegger ikke kommunen å øke sin kapasitet for snødeponering på land, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt i framtida.

  - Skjer dette flere vintre på rad, må vi kanskje vurdere å øke vår kapasitet, men det er vi ikke spesielt bekymret for, sier kommunedirektøren.

  Også Larvik kommune i Vestfold har dumpet snø i sjøen denne vinteren, opplyser Hildegunn Sørbø, kommunalsjef for eiendom og teknisk drift.

  - Det er et mål om å etablere flere snødeponi på land, så snart som mulig, sier Sørbø til Dagbladet.

  VET FOR LITE: Overingeniør og mikrobiolog ved NMBU, Inga Leena Angell, er opptatt av å vite hvorfor Oslofjorden lider. Bunnprøver fra Oslofjorden kan gi mange svar, men for lite forskning er gjort, mener Angell. Video: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

  Ikke ønskelig, men …

  Det er overfiske, utbygging i strandsonen, overgjødsling, utslipp fra avløpsanlegg, miljøgifter og klimaendringer som er hovedårsaken til at Oslofjorden sliter med å puste.

  Ifølge Miljødirektoratet kan snø fra brøyting inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, mikroplast, sand, slam, grus, salt og annet avfall som kan være til skade eller ulempe for miljøet når snøen deponeres.

  De understreker at dumping av snø i sjø eller vassdrag derfor ikke er ønskelig når snøen kommer fra tett befolkede områder, byer eller høyt trafikkerte områder. Dette bør bare tillates der deponering på land er vanskelig å gjennomføre.

  Man må ha tillatelse fra Statsforvalteren til å dumpe forurenset snø i sjøen, men snø som er fri for forurensning og avfall kan dumpes uten særskilt tillatelse, skriver Statsforvalteren i Nordland i en pressemelding fra tidligere i uka.

  Snø fra sterkt trafikkerte områder kan være betydelig forurenset, og dumping av denne snøen krever da særskilt tillatelse fra Statsforvalteren, men det er «eieren» av denne snøen, for eksempel en kommune, som er ansvarlig for å søke om tillatelse.

  De har også et selvstendig ansvar for å vurdere forurensingspotensialet i snøen.

  USYNLIG: Et 140 år gammelt forsvarsverk ligger i veien for Kystverkets alternative sjørute til Oslo. Forsker André Staalstrøm sier jeteen har skapt et unik dyreliv i Oslofjorden. Foto: Tor Richardsen / NTB Vis mer

  Vurderes av flere

  De andre kommunene rundt Oslofjorden har ikke dumpet snø i fjorden, men flere kommuner vurderer å gjøre det - hvis situasjonen tilsier det.

  - Det begynner å knipe på deponimulighetene. Vi håper å unngå det. Det må i så fall være siste utvei, sier kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud til Dagbladet.

  Også Halden kommune beskriver snødeponering som en utfordring.

  - Det er mye snø i Halden i vinter, og det er krevende å finne egnet plass til alt. Vårt midlertidige snødeponi i sentrum er nå i ferd med å bli fullt, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Diskerud Meyer i Halden kommune til Dagbladet.

  Kommunen undersøker nå mulighetene for å etablere ytterligere et snødeponi på land, men dette vil i så fall innebære mer kjøring for å flytte snø. Kommunen vil derfor ikke utelukke at det kan bli aktuelt å dumpe noe snø i fjorden.

  - Vi håper vi skal klare å unngå det, sier Meyer.

  Frogn kommune opplyser til Dagbladet at snødumping i fjorden foreløpig ikke er aktuelt.

  - Vi vurderer løpende hvordan vi skal løse dette, sier teknisk sjef, Gro Ravne, til Dagbladet.

  AKUTT: I statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag 12. oktober foreslår regjeringen å bruke ti millioner kroner på å forbedre miljøet i Oslofjorden. Naturvernforbundet mener summen bare er «symbolske småpenger». Video: Fredrik Myhre /WWF. Reporter: Magnus Paus Vis mer

  Sier nei

  Flere kommuner opplyser at dette foreløpig ikke er aktuelt, og at dette er noe de i det lengste vil prøve å unngå dersom det kommer nye runder med store snømengder. Dette gjelder blant annet Sarpsborg, Fredrikstad, Råde, Oslo, Tønsberg og Nesodden.

  I Oslo er det heller ikke lov, understreker kommunen.

  I Tønsberg vil de vurdere alle andre alternativer før snøen dumpes i sjøen, og kommunen tror derfor ikke det vil bli et spørsmål.

  - Da vil vi se på å ta i bruk områder som per i dag er mer ressurskrevende å bruke, men som kan fungere. Vi vil prøve å unngå dumping i sjøen så langt det lar seg gjøre, sier kommunedirektør Mette Vikan Andersen til Dagbladet.

  På Nesodden vurderes det overhodet ikke, opplyser Anja Antonsen, kommunikasjonsansvarlig i Nesodden kommune.

  - Vi har gjennom vår vintervedlikeholdsavtale lagt inn forbud mot dumping av snø- eller ismasser i sjø, vann eller dammer, sier Antonsen.