Dyr buss, billig bil

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Privatbilen vinner i konkurransen med kollektivtrafikken. Utgiftene ved bil øker mindre enn prisen på buss- og togbilletter. Det er blitt mer og mer lønnsomt å bruke egen bil framfor å reise kollektivt det siste tiåret. Dette har den naturlige følge at det også stadig er færre som reiser kollektivt og flere som bruker egen bil til arbeids- og fritidsreiser.

Denne utviklingen er stikk i strid med alle politiske signaler, i alle fall på riksplan. Myndighetene ønsker av mange grunner at flere skal bruke kollektivmidler. Det reduserer miljøødeleggende utslipp, det blir færre trafikkulykker og det gjør byene mer framkommelig. Seinest i stortingsmeldingen om kollektivtransporten som kom i april erklærte regjeringen at det er et mål å øke kollektivandelen blant de reisende.

En av grunnene til at buss- og tog har hatt en ugunstig utvikling prismessig er at det er skjedd en kraftig reduksjon i det offentlige pristilskuddet i de største byene de seinere år. I Oslo er den offentlige støtten lavere enn i de fleste byer det er naturlig å sammenlikne med i utlandet. Den manglende politiske interesse for å støtte kollektivtrafikken fører også til at deler av tilbudet forfaller. Det gjelder ikke minst sporveiene som har store problemer med å opprettholde regulariteten.

Undersøkelser viser at det ikke bare er prisen som er avgjørende for folks vilje til å reise kollektivt. Kvalitet, regularitet, tilgjengelighet og frekvens er momenter som teller antakelig like mye. Tiltak for å øke kollektivandelen må derfor sees i et bredt perspektiv og ikke ensidig gjelde billettprisene. Det må simpelthen til en målrettet offentlig satsing på kollektiv transport, særlig i de store byene og de bynære områdene. En slik satsing står sentralt i kollektivmeldingen. Regjeringen ønsker å bruke inntil to milliarder kroner til dette formålet. Men for å lykkes må også de lokale myndighetene innta en annen og mer positiv holdning til kollektivtransporten. Det gjelder ikke minst i Oslo, som er den byen som har mest å tjene på et bedre kollektivsystem.