Dystert fra norske bedrifter - styrket tro på rentekutt

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterte om en uendret produksjon de siste tre månedene. Heller ikke fremover er det ventet vekst.

 Nytt kutt:  DNB Markets mener dagens rapport fra Norges Bank taler for at Øystein Olsen vil kutte renten om to små uker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Nytt kutt: DNB Markets mener dagens rapport fra Norges Bank taler for at Øystein Olsen vil kutte renten om to små uker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Samlet rapporterte kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene. Heller ikke fremover ventet bedriftene vekst i produksjonen.

«Ifølge bedriftene i nettverket har det samlede produksjonsnivået vært uendret de siste tre månedene. Utviklingen er noe svakere enn i perioden før. Produksjonsveksten har falt i de fleste næringer, men økt noe blant tjenesteyterne», skriver Norges Bank i en fersk pressemelding.

«Etterspørselen fra oljenæringen har fortsatt å avta, og oljeleverandørene meldte om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august. Økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe».

Forventningene til veksten fremover har dessuten avtatt litt siden august, og kontaktene venter uendret aktivitetsnivå de neste 6 månedene. Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, mens tiltagende vekst i offentlige investeringer ventes å holde aktivitetsnivået oppe.

«Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har fortsatt å avta og bedriftene rapporterte om svært god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppga at sysselsettingen har falt noe og de ventet fortsatt svakt fall i sysselsettingen fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst på om lag 2,7 prosent for inneværende år og 2,4 prosent for 2016», skriver Norges Bank.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets skriver på Twitter at dette styrker troen på rentekutt;

«Ifølge Norges Banks regionale nttverk har norsk økonomi nå stoppet helt opp. Styrker vår tro på at rente blir kuttet til 0,5% 17. desember», skriver Dørum.

Negativ indikator Nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger neste seks måneder er -0,01 mot 0,06 ved den forrige oppdateringen.

Tallet for de seneste tre månedene falt fra 0,11 til 0,02.

Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.