Nytt kutt:  DNB Markets mener dagens rapport fra Norges Bank taler for at Øystein Olsen vil kutte renten om to små uker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Nytt kutt: DNB Markets mener dagens rapport fra Norges Bank taler for at Øystein Olsen vil kutte renten om to små uker. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Dystert fra norske bedrifter - styrket tro på rentekutt

Kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk rapporterte om en uendret produksjon de siste tre månedene. Heller ikke fremover er det ventet vekst.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Hegnar.no): Samlet rapporterte kontaktene i Norges Banks Regionale nettverk at produksjonsnivået har vært uendret de siste tre månedene. Heller ikke fremover ventet bedriftene vekst i produksjonen.

«Ifølge bedriftene i nettverket har det samlede produksjonsnivået vært uendret de siste tre månedene. Utviklingen er noe svakere enn i perioden før. Produksjonsveksten har falt i de fleste næringer, men økt noe blant tjenesteyterne», skriver Norges Bank i en fersk pressemelding.

«Etterspørselen fra oljenæringen har fortsatt å avta, og oljeleverandørene meldte om et større fall i produksjonen enn de gjorde i august. Økt etterspørsel fra offentlig sektor og styrket konkurranseevne som følge av kronesvekkelsen bidrar til å holde det samlede produksjonsvolumet oppe».

Forventningene til veksten fremover har dessuten avtatt litt siden august, og kontaktene venter uendret aktivitetsnivå de neste 6 månedene. Fallet i oljeprisen og lavere aktivitet i oljenæringen har svekket vekstutsiktene i de fleste næringene, mens tiltagende vekst i offentlige investeringer ventes å holde aktivitetsnivået oppe.

«Kapasitetsutnyttingen i bedriftene har fortsatt å avta og bedriftene rapporterte om svært god tilgang på arbeidskraft. Kontaktene oppga at sysselsettingen har falt noe og de ventet fortsatt svakt fall i sysselsettingen fremover. Samlet anslo kontaktene en årslønnsvekst på om lag 2,7 prosent for inneværende år og 2,4 prosent for 2016», skriver Norges Bank.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets skriver på Twitter at dette styrker troen på rentekutt;

«Ifølge Norges Banks regionale nttverk har norsk økonomi nå stoppet helt opp. Styrker vår tro på at rente blir kuttet til 0,5% 17. desember», skriver Dørum.

Negativ indikator Nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger neste seks måneder er -0,01 mot 0,06 ved den forrige oppdateringen.

Tallet for de seneste tre månedene falt fra 0,11 til 0,02.

Indeksen går fra -5 til +5, der -5 indikerer stort fall mens +5 indikerer kraftig vekst.