E-post avslører hvordan Unicare ville sikre fortsatt drift

Den kommersielle aktøren Unicare ble avskåret fra å drifte Ammerudlunden sykehjem videre. E-post avslører hvordan de ønsket å fortsette likevel.

IDEELL: Ammerudlunden ble inntil 1. april drevet av Unicare. I tråd med Oslo bystyres ønske drifter nå den ideelle stiftelsen Diakonhjemmet sykehjemmet. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
IDEELL: Ammerudlunden ble inntil 1. april drevet av Unicare. I tråd med Oslo bystyres ønske drifter nå den ideelle stiftelsen Diakonhjemmet sykehjemmet. Foto: Bjørn Langsem / DagbladetVis mer

Oslo bystyre har vedtatt at 25 prosent av byens sykehjem skal drives av ideelle aktører innen 2025. For å nå dette politisk bestemte målet fikk ikke den kommersielle aktøren Unicare fortsette å drifte Ammerudlunden sykehjem, da kontrakten gikk ut 1. april.

I stedet ble videre drift lagt ut på anbud der bare ideelle aktører hadde anledning til å delta. Vinneren ble Diakonhjemmet, som nå drifter sykehjemmet i Groruddalen.

Her kunne historien sluttet, men den ideelle aktøren Godthaab mottok en e-post fra Unicare i fjor høst midt i anbudsprosessen. Den e-posten vekker sterke reaksjoner.

«Vi forestår driften»

FAKSIMILE: Eposten sendt fra Tom Tidemann til daglig leder i Godthaab, Lillanna Engzelius.
FAKSIMILE: Eposten sendt fra Tom Tidemann til daglig leder i Godthaab, Lillanna Engzelius. Vis mer

Dagbladet har fått tilgang på e-posten (se faksimile) der Tom Tidemann, konsernsjef i Unicare, skriver at «Unicare har et sterkt ønske om å beholde og videreføre den gode driften vi har etablert på Ammerudlunden, men er avskåret fra å delta i konkurransen slik den nå er etablert».

Tidemann kommer så med tre forslag som skal sikre Unicare fortsatt involvering på Ammerudlunden.

  • «Unicare utarbeider nytt anbud for drift av Ammerudlunden på vegne av Godthaab som leverer anbudet
  • Anbudet vil utarbeides som en forbedret utgave av dagens driftsform
  • Dersom (når) Godthaab vinner anbudet inngår dere en driftsavtale med oss slik at vi forestår driften».

Diakonhjemmet, som vant anbudet og driver Ammerudlunden sykehjem i dag, sier at de aldri har hatt noen kontakt med Unicare og at det ville vært uaktuelt å bruke dem til å drifte sykehjemmet.

Unicare hadde anbudet på 65 millioner kroner i fjor. Prisen på det nye anbudet til Diakonhjemmet er på 80 millioner, ifølge tildelingspapirene. Skattebetalerne sparer 23 prosent av kostnadene ved Unicare versus ideelle, opplyser Unicare selv.

- Undergraver

Forespørselen fra Unicare ble først gitt muntlig til Godthaab-leder Lillanna Engzelius. Hun ba Tidemann formidle saken skriftlig, og varslet så styret i Godthaab. I styret ble ideen blankt avvist, forteller Engzelius til Dagbladet.

- Man kan være enig eller uenig i at det bare er ideelle aktører som kan legge inn anbud, men vi mener man har en moralsk forpliktelse til å forholde seg til de retningslinjene som er. Vi takket nei til forespørselen fra Unicare fordi det ikke sorterer inn under hva slags måte vi ønsker å arbeide på. Praksisen Unicare legger opp til, synes jeg ikke at bør få vokse seg fram, sier Engzelius.

- Her forsøker Unicare å omgå reservasjonsretten og undergraver dermed en politisk beslutning. Dette er ikke en praksis vi synes noe om, legger hun til.

Unicare: - Ønsket samarbeid

Konsernsjef Tom Tidemann i Unicare sier at de sendte e-posten ut fra et ønske om samarbeid.

- Unicare har hatt et sterkt ønske om å videreføre den gode driften vi har hatt på Ammerudlunden. I forbindelse med at det ble kjent at nytt anbud skulle bli forbeholdt ideelle, ønsket vi å se på mulighetene for et samarbeide mellom kommersielle og ideelle aktører, skriver Tidemann i en e-post til Dagbladet.

Tidemann avviser at Unicare har forsøkt å motarbeider den politiske viljen i Oslo. Konsernsjefen trekker fram at sykefraværet har sunket fra 11 til 6 prosent siden de tok over sykehjemmet i 2013 og at de får gode tilbakemeldinger fra beboere og pårørende.

- Jeg syns det er merkelig at Godthaab nå plutselig sier at dette framstår som umoralsk og uryddig. De ønsket å få et skriftlig tilbud på dette, noe de også fikk. De har vurdert dette som såpass interessant at de ryddet plass for å drøfte saken i styremøte. Vi har ikke prøvd å undergrave politiske styringssignaler. Forutsetningen har selvsagt vært at Oslo kommune ved Sykehjemsetaten måtte akseptere oss som underleverandør, slik de må akseptere alle underleverandører. Nå ble det dessverre aldri aktuelt å søke kommunen godkjenning om dette, skriver Tidemann.

Unicare kom aldri til å vurdere lovligheten av forslaget, som hele tiden var forutsatt at de ble godkjent som underleverandør.