E-tjenesten frykter nye politiske likvideringer

E-tjenesten frykter at konflikten i Afghanistan skal øke i intensitet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag presenterer generalløytnant og sjef for Etterretningstjenesten Kjell Grandhagen den hemmelige tjenestens trusselvurdering.
 
E-tjenesten tegner et dystert bilde av framtidsutsiktene i det krigsherjede landet.

Analytikerne i Forsvarets etterretningstjeneste konstaterer at Afghanistan i 2013 vil bli preget av mektige aktørers posisjonering i forkant av presidentvalget neste år.

Samtidig vil de internasjonale militære styrkene - ISAF - bli avviklet.

E-tjenesten mener kampen om makten i Afghanistan vil bli intensivert.

Likvideringer
E-tjenesten konstaterer i den ugraderte delen av trusselvurderingen at de forskjellige afghanske maktgrupperingene, spesielt de som har blitt spilt ut over sidelinja av president Hamid Karzai, vil forsøke å gjenvinne makt og innflytelse i egne kjerneområder.

I rapporten heter det:

«I takt med at de internasjonale styrkene gradvis trekker seg ut, vil dette med stor grad av sikkerhet medfører at intensiteten i lokale konflikter vil øke i 2013.»

Videre heter det:

«Politisk motiverte likvideringer, og forsøk på slike, vil også i 2013 være et virkemiddel i lokal og nasjonal maktkamp.»

Mangler religiøse ledere
E-tjenesten mener den politiske opposisjonen - grupperingene National Front og National Coalition - framstår som en moderat kraft i Afghanistan, og at president Karzai virker å ha kontroll.

Det pekes også på at den politiske opposisjonen preges av interne motsetninger og at de mangler religiøse ledere og framstående representanter fra pashtunske maktaktører.

Generalløytnant Grandhagens analytikere tror president Hamid Karzai - som flere ganger offentlig har understreket at han ikke ønsker å beholde makta etter valget i 2014 - likevel vil forsøke å påvirke valgutfallet.

I den ugraderte trusselvurderingen heter det:

OVERLEVERER RAPPORT: Etterretningssjef Kjell Grandhagen overleverer E-tjenesten til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. MMS-foto: Harald S. Klungtveit
OVERLEVERER RAPPORT: Etterretningssjef Kjell Grandhagen overleverer E-tjenesten til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. MMS-foto: Harald S. Klungtveit Vis mer

«Trolig vil han (Karzai, red.anm.) bruke sitt embete i tiden fram mot 2014 til å ivareta og bygge strategiske allianser ...».

E-tjeneste mener presidenten vil fortsette å skifte ut ministere, provinsguvernører og politisjefer for å kunne beholde sin rolle som stammeleder for popalzaipasjtunerne i Sør-Afghanistan.

Gjennomsyret av korrupsjon
Verdenssamfunnet har de siste åra pumpet milliarder av dollar i bistand til Afghanistan.

Bare Norge har de siste ti åra overført mer enn 5,4 milliarder i bistandsmidler til Afghanistan. Milliardene har i følge en rapport fra Norad hatt liten- eller ingen endring for styresett og levevilkår i landet.

Ifølge magasinet Bistandsaktuelt ga Norge alene hele 777 millioner kroner i bistand til Afghanistan bare i 2011.

E-tjenesten tror ikke Karzais regime får stoppet korrupsjonen i landet, til tross for at presidenten i fjor iverksatte omfattende reformer for å få bukt med korrupsjon.

Analytikerne i Norges hemmelige utenlandstjeneste forventer ikke at de skisserte antikorrupsjons tiltakene i sin helhet blir gjennomført. I rapporten heter det:

«Antikorrupsjons arbeidet i Afghanistan vil fortsatt måtte vektes mot behovet for en stabil sikkerhetssituasjon.»

Og:

«Det sivile myndighetsapparatet vil i lang tid være avhengig av ekstern støtte for ikke å bli gjenstand for rivaliserende og ødeleggende fraksjons interesse, samt innblanding fra regionale stater.»

Politisk løsning
E-tjenesten viser til det historiske faktum at den eksterne trusselen mot Afghanistan har vært en viktig faktor for å skape samhold på tvers av sterke interne interessemotsetninger i det krigsherjede landet.

Analytikerne konkluderer også med at det er lite sannsynlig at de tradisjonelle maktaktørene vil se seg tjent med reelle forhandlinger med Taliban før valget.

I rapporten heter det:

FRYKTER LIKVIDERING: Generalløytnant og sjef for Forsvarets etterretningstjeneste Kjell Grandhagen frykter nye politiske likvideringer i Afghanistan. Foto: Håkon Eikesdal
FRYKTER LIKVIDERING: Generalløytnant og sjef for Forsvarets etterretningstjeneste Kjell Grandhagen frykter nye politiske likvideringer i Afghanistan. Foto: Håkon Eikesdal Vis mer

«En politisk løsning på konflikten i Afghanistan vil måtte balansere en overordnet nasjonal maktfordeling med flere lokale aktører og lokalt tilpassende avtaler.»

E-tjenesten beskriver sikkerhetssituasjonen i Nord-Afghanistan som relativt god, og viser til at antallet sikkerhetshendelser er vesentlig lavere enn i de sørlige og østlige deler av Afghanistan.

Men E-tjenesten frykter at en økt rivalisering mellom sentrale aktører i Nord-Afghanistan vil kunne føre til en mobilisering langs etniske og politiske konfliktlinjer, hvor hensikten er å sikre seg geografisk kontroll.

I rapporten heter det:

«Motstandskampen mot myndighetene og ISAF (Den internasjonale militære styrken, red.anm.) er i stor grad preget av opportunistiske opprørsgrupperinger med tette bånd til tradisjonell kriminell aktivitet.»

Trusselvurderingen til E-tjenesten konkluderer med at det er lite trolig med en politisk løsning på konflikten med Taliban før valget våren 2014.

«På sikt vil en eventuell politisk løsning på konflikten i Afghanistan måtte balansere en overordnet nasjonal maktfordeling med lokalt tilpassende avtaler, der ingen ser seg nødt til å imøtegå sentralmakten med væpnet motstand», konstaterer E-tjenesten i sin trusselvurdering.

KORRUPSJON:  Afghanistans president Hamid Karzai sliter med korrupsjon. Foto: Henning Lillegård
KORRUPSJON: Afghanistans president Hamid Karzai sliter med korrupsjon. Foto: Henning Lillegård Vis mer