Effektivisering på helsa løs

Effektivisering har vært Høybråtens mantra som helseminister. Samtidig har lovbruddene florert i helsesektoren. Ferske tall viser at nær åtte av ti institusjoner bryter loven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har gått gjennom alle rapportene fra Helsetilsynet for å kartlegge lovbrudd i Helse-Norge. Avisa fant 1157 lovbrudd de tre siste åra.

Norsk Sykepleierforbund mener at regjeringens effektivisering av helsesektoren må ta hovedskylda for at Helse-Norge ikke klarer å drive innenfor lovens rammer.

-  Vi har ftret regjering og departementer med informasjon om at tidspress og ensidig fokusering på saldolinjen er farlig. Nå har altså kåtheten på effektivisering nådd så langt at de ansatte ikke klarer å opprettholde kontrollrutiner som skal sørge for at de arbeider innenfor regelverket, sier nestleder Erik Bårdseng.

Erstatning

Han forteller at lovbruddene peker i samme retning som en undersøkelse SINTEF gjorde i fjor. Der kom det fram at 77 prosent av de ansatte i landets sykehjem og 87 prosent av dem som jobber i hjemmesykepleien, mener den tjenesten de jobber i, tidvis er faglig uforsvarlig. Også Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har registrert systemsvikt i saker som har ført til erstatning.

-   Vi har ikke konkrete tall, men det er avdekket svikt i rutiner eller systemer i saker hos oss. Vi har også eksempler på at rutiner har blitt forandret etter erstatningssaker i NPE, sier informasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i NPE til Dagbladet.

Åtte av ti bryter loven

Lovbrudd på norske helseinstitusjoner har blitt regelen heller enn unntaket i den siste perioden Dagfinn Høybråten (KrF) var helseminister. I tillegg til tilfellene av feilbehandling Dagbladet har satt fokus på den siste tida, viser ferske tall at nær åtte av ti institusjoner som kontrolleres av Helsetilsynet, har så store systemfeil at de bryter lovbestemte forskrifter. Det til tross for at Helsetilsynet varsler om tilsynene inntil tre måneder før de kommer på besøk. Dagbladet har gått gjennom samtlige systemrevisjoner Helsetilsynet har lagt ut på nett i perioden fra 2001 til Høybråten gikk av i sommer.

Konklusjonen er klar: 1157 lovbrudd fordelt på 627 revisjoner. I tillegg ble det registrert over 1000 mindre alvorlige merknader.

-  Målet er ikke å ta institusjonene med buksene nede, men å få dem til å jobbe med egne rutiner, sier assisterende direktør Geir Sverre Braut i Helsetilsynet.

Ropte ikke varsku

Men til tross for at det ble avdekket avvik hos nesten alle som ble kontrollert, har verken departementet eller Høybråten funnet det nødvendig å rope et varsku om situasjonen fra sentralt hold. Til det er lovbruddene og områdene som er gjennomgått, for forskjellige, opplyser informasjonssjef Ingrid Vigerust i Helsedepartementet til Dagbladet.

Dagfinn Høybråten var helseminister i hele perioden Dagbladet har kontrollert. Likevel ønsker den nye arbeids- og sosialministeren ikke å kommentere funnene.

-   Dette er nå Ansgar Gabrielsens ansvar, og Høybråten kan ikke uttale seg om forhold i et annet departement, heter det i en uttalelse fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med nåværende helseminister Ansgar Gabrielsen.

GRELL STATISTIKK: Rapporter fra Helsetilsynet viser at det er begått 1157 lovbrudd ved norske helseinstitusjoner mens Dagfinn Høybråten har vært helseminister. Effektiviseringen, Høybråtens mantra som helseminister, har hatt en høy pris.