EFTA-domstolen må ta opp norske subsidier

Finansminister Gudmund Restad regner det som svært sannsynlig at ESA-vedtaket om den differensierte arbeidsgiveravgiften blir brakt inn for EFTA-domstolen, for å prøve gyldigheten av vedtaket. Regjeringen vil vurdere dette så snart som mulig etter ferien, sier Restad.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gudmund Restad sier at han ikke er overrasket, men er likevel skuffet over det endelige vedtaket som ESA - EFTAs overvåkingsorgan - har fattet om at den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er i strid med EØS-reglene. Finansministeren regner ikke med at det i Norge blir noen stor uenighet om denne saken.

- Også den forrige regjeringen bygde på det synet at den differensierte arbeidsgiveravgiften er en del av det norske skatte- og avgiftssystemet, og at den dermed faller utenfor EØS-avtalen, sier Gudmund Restad.

I ESA-vedtaket heter det at lavere arbeidsgiveravgift i distriktene representerer en form for statsstøtte som EØS-reglene ikke tillater. Regjeringen får frist til utgangen av året for å endre regelverket.

Ordningen med lavere avgift kan opprettholdes i enkelte sektorer, men kan ikke gjelde bransjer som faller utenfor EU-reglene om transportstøtte, framholder ESA. Det betyr at lavere avgift ikke kan gis til olje- og elektrisitetssektoren, gruvedrift, skipsbygging, telekommunikasjoner og finansnæring.

(NTB)