Egeland: - Viser at Dagbladet var nøyaktig og grundig

Dagbladets sjefredaktør John O. Egeland sier at rapporten er meget grundig, og at den vil ha stor verdi i avisas videre arbeid med presseetiske spørsmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Rapporten er først og fremst en omfattende og kritisk gjennomgang av avisas arbeid med Tønne-saken. Den konkluderer med at Dagbladets dekning, arbeidsform og kildebruk har skjedd innenfor gjeldende presseetikk. Men i rapporten foreslås også endringer i Dagbladets interne etiske regler, sier Egeland.

Han peker på at de foreslåtte endringene går til kjernen av Tønne-debatten:

- Den tragiske utgangen på Tønne-saken gjør det helt nødvendig at mediene nå ser på forholdet mellom maktkritisk journalistikk og virkningen på den som kommer i søkelyset. Utvalget som har lagt fram rapporten, foreslår et nytt punkt i våre etiske regler hvor det oppfordres til ekstra varsomhet når en reportasje kan tenkes å være belastende for et menneskes integritet. Dette forslaget vil bli nøye vurdert.

- Hva er dine egne konklusjoner?

- Jeg har pålagt meg selv å følge med og delta i den debatten som vil foregå i flere måneder framover, og derfor vil jeg enda vente en stund med endelige konklusjoner. Men det er helt klart at det var riktig av Dagbladet å drive reportasje om et så viktig fenomen som det stadig tettere samlivet mellom den politiske og den økonomiske eliten i dette landet. Det journalistiske arbeidet som ble utført var nøyaktig og grundig.

Egeland sier at det nå er viktig å drøfte hvordan pressen kan bli bedre til å håndtere konflikter mellom pågående journalistikk og de som føler seg rammet av omtalen:

- Hvordan skal vi få til en tettere og bedre kommunikasjon med dem vi omtaler? Hvordan skal disse personene, eller familien og nettverket rundt dem, føle at de kan henvende seg til oss når det røyner på? Det er slike spørsmål vi nå må drøfte både offentlig og i pressens organisasjoner, sier John O. Egeland.