Egen ledighetstrygd for stortingsrepresentanter

Stortingsrepresentanter som ikke får ny jobb, får en langt bedre «ledighetstrygd» enn andre arbeidstakere.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En egen lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter gir dem anledning til å søke om «ventelønn» eller stortingspensjon til de har fått nytt arbeid.

Det er ingen begrensning på hvor lenge de kan få slik pensjon. En representant har gått på ordningen siden vedkommende gikk ut av Stortinget i 1989, skriver Aftenposten.

Full utbetaling etter den spesielle «ledighetstrygden» for stortingsrepresentanter utgjør 343.200 kroner mens høyeste ledighetstrygd fra arbeidskontoret tilsvarer 202.800 kroner i året.

Det heter i reglene at representanter skal ha sittet på Stortinget i tre perioder for å ha rett til slik utbetaling. Unntaksvis kan det søkes full utbetaling selv om man bare har sittet én eller to perioder. Det viser seg imidlertid at denne unntaksbestemmelsen er blitt lovens hovedregel. Alle som søker om full pensjon får i praksis dette, uavhengig av om de har opparbeidet seg denne retten.

Ordningen administreres av Stortingets pensjonsstyre, der John Alvheim (Frp) nylig er blitt leder. Han reagerer både på at tidligere representanter kan få full støtte, uavhengig av tjenestetid og at de kan få langvarige utbetalinger selv om de ikke er i nærheten av vanlig pensjonsalder.

Alvheim mener dette er i strid med folks rettsoppfatning, og han vil ta praksis opp til diskusjon i Pensjonsstyret.

(NTB)