Egoismen brer seg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det første som skjer når statlig virksomhet blir omorganisert og får friere tøyler fra politikerne, er at lederne og styremedlemmene innvilger seg dramatisk høyere godtgjørelser. Det kan være så som så med resultatene som oppnås i virksomhetene, men selve frigjøringen fra det gamle forvaltningssystemet ser ut til å omskape nøkterne byråkrater til et sjikt av særlig utvalgte enten de taper eller vinner.

Det neste som skjer er at de godtgjorte forsvarer seg selv og sitt lønnsnivå på en måte som avslører stor selvfølelse, men svak selvinnsikt. Dette har vi sett lenge i det private næringsliv. Nå opplever vi det også i statlig virksomhet. I de nye statlige helseforetakene har helsetoppene skaffet seg pensjonsavtaler som sprenger rammene for alle andre pensjonsavtaler i offentlig sektor. Direktørene svarer med at gode ledere trenger konkurransedyktige vilkår, og for øvrig at de jobber hardt og har resultatkrav hengende over seg. Mon tro om ikke det gjelder alle ansvarsbevisste arbeidstakere i dette land.

Denne formen for svada lyder jevnlig fra toppen av det private næringslivet. Men den bør ikke være gangbar i offentlig virksomhet, som forvalter skattebetalernes penger. Vi hørte aldri forut for den store helsereformen at sykehusdirektørene skulle få dobbelt så høy lønn og pensjon som de hadde i de fylkeskommunale sykehusene. Det vi festet lit til, var at en bedre organisering og en mer selvstendig stilling skulle gi mer helse for hver krone. Det vi opplever, er at lønninger og pensjoner til topplederne stiger like raskt som foretakenes underskudd og behovet for større bevilgninger.

Andre ansatte i helsetjenesten opplever dette som provoserende. Det er forståelig, siden de fleste i norsk arbeidsliv strekker strikken langt for å imøtekomme krav om resultater. I Norge er det generelt høy arbeidsmoral. Den undergraves når de som administrerer virksomhetene mister bakkekontakten. Det er den viktigste innsikt ledere burde ha, men den ser de ut til være blottet for, enten de er her eller der.