HØRER PÅ DOMMEREN: Eirik Jensen får i dag dommen mot seg. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
HØRER PÅ DOMMEREN: Eirik Jensen får i dag dommen mot seg. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen:

Eirik Jensen funnet skyldig i medvirkning til narkotikasmugling og grov korrupsjon

Dommer Kim Heger leser sine vurderinger om Eirik Jensen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

SISTE: Eirik Jensen er av Oslo tingrett funnet skyldig for medvirkning til hasjsmugling og grov korrupsjon.

(Dagbladet): Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen.

Saken oppdateres fortløpende.

Eirik Jensen mener det har versert rykter, og at det har vært sammensvergelser mot ham som en «skitten» politimann. Jensen mener mange kan ha vært ute etter ham. Retten avvsier langt på vei dette.

- Jensen har rett i at det i mange år har versert rykter om at Jensen har opererert på siden av retningslinjer. Noen av disse ryktene har vært gjenstand for omfattende bevisførsel. Betydningen av mistanke og rykter, kommer retten tilbake til, leser tingrettsdommer Kim Heger.

Jensen har sagt at han var en outsider i politiet, det han kaller «moralpolitiet».

FÅR DOMMEN: Eirik Jensen ankom sal 250 i Oslo tingrett 09.22 i dag tidlig. Han får i dag dommen mot seg. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet. Video: NTB Scanpix. Vis mer

- Ikke hevn

Heger sier at retten legger til grunn at det har vært en mistanke om at det har vært et usunt forhold, både i politiet og blant enkelte kriminelle. Men retten konkluderer med at saken ikke er resultat av en sammensvergelse mot ham, og at han fortsatt hadde stor respekt i politiet, på tross av ryktene.

Retten finner ikke grunnlag for at ryktene er en form for hevn mot Jensen.

Andre vitner har fortalt om mistanker mot Jensen på begynnelsen av 2000-tallet. Tidligere sjef for organisert kriminalitet i Oslo-politiet, Einar Aas, hadde hørt følgende om Jensen:

DIREKTE FRA RETTEN: Domsavsigelsen mot Jensen

- Møkkete politmann.

Etterforskningen viser at de to med sikkerhet møttes 37 ganger siden 2009, og med stor sannsynlighet flere ganger, sier Heger.

Jensen har forklart at han trodde Cappelen drev en vellykket og legal importvirksomhet med klokker, biler og snus.

Da Cappelen ble rekruttert som informant i 1993, var han registrert som hasjforbryter. Politiet i Asker og Bærum har forsøkt å ta ham i mange år.

- Retten finner Jensens forklaring ikke troverdig.

Retten mener det er bevist at Jensen har vært til stede på kildemøter i 2000, sammen med kollega. Der kom det fram mange og detaljerte opplysninger om Cappelens narkotikainnførsler.

- Underlig

Heger slår fast at en del av Jensens forklaring om manglende kunnskap om Cappelens virksomhet ikke er troverdig. Jensen overtok en kilde i et kriminelt miljø rundt år 2000, og vedkommende hadde detaljert informasjon om Cappelens påståtte virksomhet, oppsummerer dommeren.

Heger viser videre tl at det er mye som tyder på at Jensen fortalte Cappelen om spaningen av ham.

- Retten finner det underlig at Jensen ikke reagerte på det da Cappelen fortalte om spaningen. Det er et signal om at Cappelen kunne mistenkes for alvorlig narkotikakriminalitet. Jensen visste at spaning er en omfattende og ressurskrevende operasjon som ikke blir iverksatt uten berettiget mistanke, leser Heger.

Dommmer Heger ramser opp en rekke politibetjenter og kollegaer av Jensen, som i retten har sagt at de visste om eller hadde fått høre at Cappelen drev med hasjimport.

Eirik Jensen har hele tiden sagt at han ikke var klar over at Cappelen drev med dette.

Retten er uenig i det:

- Det er helt usannsynlig at Jensen ikke skal ha fått med seg at Cappelen drev med omfattende narkotikaimport, leser Heger.

Retten mener Jensen i perioden 2004 til 2013 var godt kjent med hva Cappelen drev med, samt omfanget av den.

Spørsmålet, sier Heger, er om Jensen har medvirket til importen.

Medvirket Jensen passivt?

Heger forklarer at det er som hovedregel ikke bare nok til medvirkning at en har kjent til kriminelle forhold.

Likevel understreker han at stilling og plikt til å gripe inn spiller inn i vurderingen av medvirkning, leser Heger, og viser til at Jensen er ikke hvillken som helst borger eller polititjenestemann.

LESER DOMMEN: Tingrettsdommer Kim Heger. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
LESER DOMMEN: Tingrettsdommer Kim Heger. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Alle hans stillinger har som oppgave å motvirke. Det har vært en forsettelig unnlatelse å ikke gripe inn. Dermed har han trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning. Medvirkningen betyr at Cappelen kunne fortsette hasjimporten, leser Heger.

Medvirket Jensen aktivt?

Tingrettsdommer Kim Heger fortsetter med å lese dommen etter en pause. Nå vurderer han om Jensen har vært aktiv medvirkende i Cappelens hasjimport.

Heger påpeker at aktiv psykisk medvirkning kan ha betydning for straffeutmåling.

Han forklarer at medvirking deles normalt i fysisk og psykisk medvirking. Psykisk medvirkning: Når man støtter, oppfordrer en hovedmann til å utføre en handling, styrker hans mål om å utføre handlingen. Det kan øke motivasjon til å utføre en handling. Straffbar medvirkining kan foreligge også selv om hasjimporten ville skjedd uansett, forklarer Heger.

Jensen har anført at hans kontakt med Cappelen har vært i henhold til regler for informantbehandling og at han på et tidpunkt nedjusterte Cappelen fra informant til kilde og instruksen dermed ikke var gjeldende.

Retten er ikke enig i denne tolkningen av instruksbestemmelsene.

- Retten sitter med den klare oppfatning at Jensen systematisk og bevisst ikke har forholdt seg til regelverket om informantbehandling. Retten kan ikke det annerledes enn at Jensens kontakt med Cappelen bevisst ble holdt skjult for politiet og omverdenen, leser Heger.

Dommeren viser videre til at Cappelens mor i retten har sagt at hun oppfattet Jensen som en beskyttende faktor for hennes sønn.

- Hele familien visste om Jensens beskyttende rolle for Cappelen. De har beskrevet det som en absurd situasjon, leser Heger.

Retten mener Jensens forklaring om at Cappelen fortalte om at en venns hasjlager ble raidet under «Operasjon Silent» ikke er troverdig.

- Han har ikke spurt sin kilde noe som helst om denne vennen og hans hasjlager og ikke notert i politiets etterretningssystem.

19. desember 2013: Cappelen fortalte om innbruddet i lageret, hvem han mistenkte sto bak og at Cappelen dermed fortalte sin kone om utfallet av møtet med Jensen, mener retten.

- Retten finner det bevist utover enhver rimelig vil at at forholdet mellom Cappelen og Jensen aldri har vært et normalt kildeforhold, men at Jensen har sett mellom fingrene på Cappelens hasjvirksomhet. Han har også gitt råd til Cappelen (..) På denne måten har Jensens aktivt styrket Cappelens forsett, leser Heger.

«Mr. Good»

Han viser videre til at det bare er med Cappelen Jensen bruker det såkalte «blomsterspråket».

Retten mener Jensen har besvart meldinger som er blitt sendt til «Mr. Good».

- Det er ingen tvil om at «Mr. Good» er Jensen, leser Heger.

Retten påpeker:

- Det er ikke avgjørende om Jensen har ytet bistand ved hver enkelt innførsel. Cappelens innførsel må regnes som én sammenhengende forbrytelse.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen forsettelig og systematisk medvirket til Cappelens hasjimport. Han blir dermed å dømmes i tråd med tiltalebeslutningen, konluderer retten.

Eirik Jensen er dermed funnet skyldig i medvirkning til narkotikasmugling.

Jensen og hans advokater sitter rolig og følger med på opplesningen. Jensen rister til tider på hodet over det han hører dommerne lese opp.

SKYLDIG: Tingrettsdommer Kim Heger leser nå opp rettens vurderinger rundt tiltalte Eirik Jensen. Jensen funnet skyldig i medvirkning til narkotikasmugling. Hvilken straff Jensen dømmes til kommer senere i dag. Video: NTB Scanpix. Vis mer Vis mer

Gaver og penger

Cappelen har forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj, to klokker og oppussing av bad. Cappelen mener han har gitt Jensen opp mot 15 millioner kroner i kontanter fra 2003.

Spesialenheten har ikke avvist denne påstanden, men de mener bare å kunne føre tilstrekkelig med bevis. Jensen nekter å ha mottatt noe som helst.

Spørsmålet retten vurderer er om han har mottatt noen goder – og om han har mottatt dem i kraft av sin stilling.

Retten mener det langt på vei er vanskelig å forklare overforbruket og kontantbeholdningen annet med enn en ukjent kilde.

- For retten ser det ut til at kontantene ikke kan ha kommet fra annet sted enn ukjent kilde. Jensens kontantøkonomi synes påfallende. Retten konkluderer med at den ukjente kilden må være Cappelen. Videre vises til at pengestrømmen har stanset opp etter ar Cappelen ble arrestert, leser dommer Solberg.

Retten mener Jensens forklaring om gaver og penger ikke er troverdig.

Badet

I tiltalen mot Jensen er et korrupsjonsbeløp på 292 383 kroner satt til oppussing av et bad på Århus gård på Fenstad.

Retten mener Jensen sannsynlig er kjent med at arbeidet på et bad på gården hans på Romerike ble utført av en rørlegger som er en av Cappelens nærmeste medarbeidere og som er dømt til elleve års fengsel som medlem av hasjligaen.

Det er avgjørende om Jensen visste han fikk en betydelig verdi. Det er bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen var inneforstått med at Cappelen skulle betale alt for oppussingen av badet.

Retten mener forholdet «helt klart er utilbørlig».

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen har mottatt 667 800 til sammen fra Cappelen. Retten mener Jensen har mottatt beløpene som politimann.

- Alle goder fra Cappelen til Jensen kommer i kraft av hans stilling som politi, leser Heger.

Oslo tingrett finner også Jensen skydig for grov korrupsjon etter paragraf 276 b - strafferamme på ti år.

Dagbladet kommer med mer.