Eksotisk mat på norske fat

Nordmenn er blitt mindre skeptiske til mat fra andre verdenshjørner. En ny undersøkelse viser at en av tre matrelaterte næringer i Oslo er eid av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Kundene er i hovedsak nordmenn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Undersøkelsen som er gjort av Anne Krogstad ved Institutt for Samfunnsforskning viser at etableringene av etniske restauranter og butikker har gjort nordmenn mer åpne for å prøve mat fra andre verdenshjørner. Krogstad har i samarbeid med to assistenter dybdeintervjuet over 90 bedriftseiere med etnisk minoritetsbakgrunn. Over halvparten av dem svarer i undersøkelsen at norske kunder er i flertall.

- På få tiår har det i Norge, og spesielt i Oslo, skjedd en matrevolusjon. Mange nordmenn har fått nye spisevaner. På vennlig og stillferdig vis er befolkningen erobret via gane og mage, sier Krogstad.

Integrasjon

Den første etableringen ble gjort i 1963 da fransk-algireren Ben Joseph etablerte sin restaurant i Oslo. Siden den gang har antall etableringer økt kraftig. Undersøkelsen viser at i dag er rundt en av tre matrelaterte bedrifter i Oslo eid av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Krogstad mener at det har skjedd en gradvis endring når det gjelder folks oppfatninger til virksomhetene.

- Holdninger til mat som grensemarkør er delvis erstattet av en holdning til mat som noe grenseoverstigende, spennende og kosmopolitisk. Det har skjedd en integrasjon via smaksløkene, sier Krogstad.

Hun mener at framveksten av såkalt «crossover»-kjøkken er en faktor som har vært med og bidratt til at den nye matkulturen har vokst seg sterk.

- Crossover innebærer en eksperimentering med ulik mat, en kombinasjon av ulike kulinariske tradisjoner med ulik geografisk tilknytning, sier Krogstad.

Positive

Undersøkelsen viser også at nordmenn er populære kunder. Mens restaurant- og butikkeierne er kritiske i sine beskrivelser av kunder med minoritetsbakgrunn, er de rause i sin omtale av kunder med etnisk norsk bakgrunn. I rapporten beskrives norske kunder som høflige, imøtekommende og interesserte, men de har ikke alltid like god peiling på pris.

Familiebedrifter

De fleste bedriftene er små familieselskap. Familier med bakgrunn fra Tyrkia dominerer grønnsakmarkedet, pakistanerne er størst på restaurant, gatekjøkken og fast food mens slakterbedriftene ofte er drevet av mennesker med tyrkisk og iransk bakgrunn. Samarbeidet er stort mellom gruppene.

- Også her ser man at disse bedriftene er grenseoverstigende. Det er veldig mye samarbeid på tvers av etniske minoriteter, sier Krogstad.