Rentestopp?

Eksperter: - Rentehevinga avblåst

Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteheving i september. Ferske tall tilsier at det ikke er like sikkert lenger.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken, mener at Norges Bank blir nødt til å avlyse videre rentehevinger.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Sjeføkonom Kari Due-Andresen, Handelsbanken, mener at Norges Bank blir nødt til å avlyse videre rentehevinger. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

(Hegnar.no): Inflasjonstallene for juli føyde seg inn i rekken av norske nøkkeltall som har kommet inn litt på nedsiden av Norges Banks forventninger siden juni.

Tall fra SSB i dag viste at kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 0,6 prosent i juli.

Over året endte kjerneinflasjonen på 2,2 prosent, ned fra 2,3 prosent i juni og en topp på 2,7 prosent i mars. Norges Banks eget anslag for juli var 2,4 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener dette kan bety at Norges Bank likevel ikke vil heve renten i september, slik sentralbanksjef Øystein Olsen tidligere har varslet.

I tillegg til svakere inflasjon og norske nøkkeltall i sommer peker hun på at globale risikofaktorer er blitt mer bekymringsfulle over sommeren.

1,25 eller 1,5 prosent?

Norges Bank satt som kjent renten opp til 1,25 prosent ved sitt junimøte, og i sentralbankens renteprognose fra juni ligger det en sannsynlighet på cirka 70 prosent for at renten settes videre opp til 1,5 prosent allerede ved rentemøtet i september.

«Vi mener imidlertid at Norges Bank blir nødt til å avlyse videre rentehevinger», skriver øknomen i sine kommetarer til dagens konsumpristall.

Det er rentemøte i Norges Bank allerede neste uke, men dette er et såkalt «mellomliggende møte» - uten en pengepolitisk rapport - og dermed blir renten ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets ganske så sikkert holdt uendret, i tråd med strategien fra juni.

«Det mest spennende blir om sentralbanken, som den gjorde i mai, velger å sende signaler om sine planer for pengepolitikken ved kommende rentemøte, altså møtet i september», avslutter Due-Andresen.

September nærmer seg

Siden midten av juni har hovedbildet for norsk økonomi vært om lag som ventet. BNP-tallene for juni var på den sterke siden, og forbruksvekst og vekst i industriproduksjonen i andre kvartal var samlet sett solid, skriver DNB Markets i sin rapport torsdag.

- Men tillits- og aktivitetsindikatorene for industrien er nedadgående, og de siste tallene for arbeidsmarkedet har vært litt på den svake siden. I tillegg var altså inflasjonen i juni et knepp lavere enn Norges Bank ventet.

DNB Markets peker på at svekkelsen av kronen er et klart argument for renteoppgang, men at lavere oljepris trekker i motsatt retning. Det viktigste momentet etter ifølge meglerhuset likevel risikobildet ute.

I motsetning til det Norges Bank la til grunn har handelskrigen mellom USA og Kina blitt trappet opp, det er gnisninger mellom USA og EU og sjansen for en hard Brexit har steget (mens Norges Bank trodde på en avtaleløsning).

- Et markert rentefall ute, sammen med at sentralbankene internasjonalt har snudd til kuttmodus, underbygger nedsiderisikoen internasjonalt. Vi tror det kommer til å påvirke Norges Bank slik at den ved rentemøtet neste uke ikke lenger vil anse september som den mest sannsynlige måneden for renteoppgang, heter det videre.

Flere økonominyheter

Stiger renten over dette nivået - da bør du bytte bank
Har tjent 522 millioner kroner på Oslo Børs hittil i år