Gjerdrum-raset

Eksperter: Mente veien ville stoppe skred

Rapporten fikk NVE til å trekke innsigelsen mot utbygging nær Gjerdrum-skredet.

EKSPERT-UTTALELSE: Veien midt på bildet ville danne en naturlig grense for et eventuelt skred, ifølge ekspertrapporten fra 2015. Foto: Frank Karlsen
EKSPERT-UTTALELSE: Veien midt på bildet ville danne en naturlig grense for et eventuelt skred, ifølge ekspertrapporten fra 2015. Foto: Frank Karlsen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

GJERDRUM/OSLO (Dagbladet): Et eventuelt leirskred ville stoppe langsmed veien, lød konklusjonen i den geotekniske rapporten som ble levert i januar 2015.

Natt til onsdag gikk det massive skredet både nord og sør for den aktuelle veien. Fortsatt har ti personer status som savnet etter katastrofen på Ask i Gjerdrum kommune.

Antydet tiltak

Like ved rasstedet ligger det nå evakuerte Gjerdrum bo- og aktivitetssenter.

En utvidelse av senteret ble vedtatt av kommunen i 2015 etter at både fylkesmannens beredskapsstab og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opprinnelig fremmet innsigelse mot planene.

Fylkesmannen og NVE var bekymret for grunnforholdene på stedet. NVE anførte blant annet at kommunen ikke hadde dokumentert tilstrekkelig stabilitet i faresonen for kvikkleire.

«Det er verdt å merke seg at eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak kan vise seg å måtte gjennomføres utenfor det området som skal reguleres», skrev NVE blant annet i innsigelsen.

FOTO:Ørjan Nerland/NGI Vis mer

Grense for skred

Et år seinere var utbyggingen ferdig. Innsigelsene fra NVE og fylkesmannen ble trukket etter det rådmannen i innstillingen til politikerne omtaler som «mye kontakt» med NVE og konsulentfirmaet Reinertsen «for å løse ut innsigelsen».

Rapporten fra Reinertsen viser at det ble tatt prøver av grunnen en rekke steder.

«Ikke noen kvikkleire har blitt detektert (oppdaget) i Reinertsen sine undersøkelser. Tvilsomme sonderingsresultater har blitt analysert på laboratorium og det har blitt bekreftet at det ikke er kvikkleire», heter det blant annet i rapporten.

Videre vurderes det at hele området for det planlagte nye bygget er stabilt.

Geologen skriver i rapporten at området sør for veien er vurdert som ikke tilfredsstillende, men at «et eventuelt skred her ikke vil bli retrogressivt og naturlig grense er den stivere veien».

Den anslåtte grensen for et eventuelt skred framkommer også i en illustrasjon, der den er markert med en stiplet linje langs veien Fjellinna.

Utfordrende

I tillegg til prøvene som Reinertsen tok ut i 2014, ble det også laget en sammenstilling av tidligere undersøkelser som NGI utførte i 2003. Disse ble sammenliknet med Reinertsens egne funn.

I saksdokumentene til formannskapet og kommunestyret i februar 2015 skriver rådmannen at konsulentene har konkludert med at «området tåler en full utbygging som reguleringsplanen gir mulighet for».

- NVE på sin side bekrefter at dokumentasjonen (...) er god nok til at de trekker sin innsigelse til detaljplanen, heter det videre i innstillingen.

På generelt grunnlag understreker rådmannen videre at utbygging i Ask sentrum og Nystulia er «utfordrende i forhold til kvikkleireforekomstene».

KARTELEGGING: Gjerdrum-ordfører Anders Østensen, sier han ikke kjente til NVEs planer om nye kartlegginger av kvikkleira i blant annet Ask fra nyttår. Foto: Henning Lillegård / Reporter: Angelica Hagen Vis mer

- Rådmannen vil følge opp tidligere rapport fra 2003 samt sette nødvendige krav som er framkommet etter nye veiledere og forskrifter fra NVE siden juli 2014. Tiltakene som er gjort i 2007 og 2009 (Golfbanen og planering i Nystulia) har bidratt til betydelig økt stabilitet for bebyggelsen på Ask, og muliggjør flere byggetrinn på Gjerdrum bo og behandlingssenter samt utvikling av Ask sentrum i sin helhet, heter det i rådmannens vurdering.

- Ingen kommentar

NVE har beregnet at 60 000 personer bor på kvikkleire her i landet. Direktoratet har kartlagt over 2000 kvikkleiresoner.

RAS: Et nytt bygg raste ut i Gjerdrum torsdag ettermiddag. Foto: Øystein Sæthre / Dagbladet Vis mer

Dagbladet har spurt NVE om faktagrunnlaget for å vurdere at veien ville danne en naturlig grense for et eventuelt skred, samt om disse opplysningene i Reinertsen-rapporten ble ettergått av NVE.

Vi har også spurt om det er blitt foretatt prøver av grunnen etter utbyggingen av bo- og aktivitetssenteret for å undersøke om byggearbeidene kan ha påvirket grunnforholdene på stedet.

- Jeg har ingen kommentar til historikk eller årsakssammenheng nå, sier Toril Hofshagen, direktør i NVEs region øst.

- Vårt fulle fokus og alle våre mannskaper er rettet inn mot akuttfasen av denne aksjonen, sier Hofshagen.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer