Eksperter skal vurdere Norads arbeid

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB): En gruppe internasjonale eksperter skal evaluere Norads bistandsarbeid. I alt fem rapporter skal leveres til Utenriksdepartementet innen årsskiftet. De senere årene har Norad-bistanden gjennomført en ny strategi hvor mottakerlandenes ansvar og utviklingen av effektive organisasjoner i utviklingsland er satt i fokus. Utenriksdepartementet (UD) bestemte tidligere i år å gjennomføre en evaluering av denne nye dreiningen i Norads bistandsarbeid. Det skal skje gjennom ulike delstudier gjort av en bredt sammensatt gruppe av internasjonale eksperter. Blant annet skal samarbeidet mellom statsinstitusjoner i Norge og utviklingsland, den offentlige kanalen, granskes. Eksempler her er Oljedirektoratet, Statens helsetilsyn og Kommunenes Sentralforbund. 3,3 millioner kan velge mellom 21 partier Oslo (NTB): 3.314.000 velgere har stemmerett ved årets valg. Av disse vil trolig rundt 2.600.000 benytte anledningen til å avgi stemme. Ved årets valg er det 104.000 førstegangsvelgere. 630.000 av de stemmeberettigede er over 67 år. Det er flest eldre velgere i Hedmark og Oppland, mens det er forholdsvis flest unge velgere i Agder-fylkene og Rogaland.