Eksperter vil ha mer åpen soning

17 prosent av dømte drapsmenn i Norge og 27 prosent av sedelighetsdømte har i dag åpen soning. Dette er altfor lite, mener norske eksperter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi burde gjøre som Danmark der prinsippet er at alle skal i åpen soning med en gang, hvis det ikke finnes tungtveiende argumenter imot, sier daglig leder Inger-Marie Fridhov ved Det kriminalitetsforebyggende råd til Dagsavisen.

Hun understreker at virkelig farlige fanger må sone i lukkede fengsler.

- Men disse utgjør kun en liten del av fangebefolkningen, sier hun.

- Vi vet at straffedømte ikke blir mer lovlydige av å sitte i fengsel. Et lukket fengsel bryter ned fangene og øker samfunnets kostnader, sier Fridhov.

Ifølge Justisdepartementet har 17 prosent av drapsdømte i Norge nå åpne soningsforhold. Det samme har 33 prosent av dem som er dømt for legemsbeskadigelse, 27 prosent av sedelighetsdømte, 21 prosent av voldsdømte og 16 prosent av voldtektsdømte. Totalt er det 824 innsatte i åpen soning, 28 prosent av den norske fangebefolkningen.

- Det er dokumentert at isolasjon er skadelig både fysisk, psykisk og sosialt. Negativ atferd forsterkes i lukkede miljøer og innsatte har ingen mulighet til å slippe unna fellesskapet selv om fellesskapet er destruktivt, sier Yngve Hammerlin, sosiolog og forsker ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter.

NTB