Ekspertstorm mot pigg-forbud

Lørdag kveld og natt var trafikksikkerheten i Oslo og store deler av det indre østlandsområdet fullstendig ute av kontroll. Nå raser trafikkekspertisen mot kaoset etter piggdekkforbudet. Og meteorologene hevder at værforholdene ikke var ekstreme: Dette vil skje igjen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk, UP-sjef Harald Moen, direktør Leif N. Olsen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, vaktleder Karsten Krat i Falkens redningstjeneste og Tore Løkkeberg i Oslo Taxi rykker ut med kraftige advarsler mot for dårlig veivedlikehold, samtidig som flere hundre tusen nordmenn har fulgt oppfordringen om å kjøre piggfritt.

Veiene de skal kjøre på vinterstid kan bli dødsfeller.

Dobbeltmoralsk

UP-sjef Harald Moen mener at når veiforholdene er så ekstreme som i helga, er man avhengig av at tilstrekkelig mange kjører med pigger for å harve bort isen.

- Godt veivedlikehold er avgjørende for å redusere ulykkesomfanget, sier Moen.

Direktør Leif N. Olsen i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund kjører selv piggfritt.

- Men det er takket være at andre bilister bruker pigger. Jeg er veldig skeptisk til gebyrordningen, som dokumenterer lite kunnskap om trafikksikkerhet.

Bilister føler seg tvunget over på piggfrie dekk og må legge om kjørestilen. Ikke alle fikser det. I sine vurderinger har myndighetene kalkulert med flere ulykker. De vet at vedlikeholdet ikke er godt nok, og at det kreves at 20 prosent kjører med pigg. Det er dobbeltmoralsk.

- Her i Norge snakker vi om forbud mot piggdekk samtidig som Sverige utvider sesongen for påbud. Ta piggdekkgebyret opp til ny vurdering, oppfordrer Leif N.Olsen.

Sjanseløs styring

1000 av Oslos drosjesjåfører parkerte taxiene sine lørdag kveld. Falken og Vikings redningstjeneste rykket ut og berget 700 biler etter kollisjoner, utforkjøringer og mindre uhell.

Vakthavende John Smits ved Meteorologisk Institutt opplyser at helgas værforhold slett ikke var enestående.

- Regn som fryser på bakken opplever vi flere ganger hver vinter på disse kanter av landet. Med piggdekk hadde det nok gått bedre for mange, sier Smiths, som selv lirket seg hjem fra lørdagsvakt med piggfrie dekk.

Vaktleder Karsten Krat i Falken er overbevist om at situasjonen ville vært en annen hvis flere bilførere hadde kjørt med piggdekk.

- Veibanen var helt blank. Isen ble ikke borte, slik den pleier. Uten pigger og salt er man sjanseløs i å holde styring på bilen. Kanskje må veivesenet sende ut biler med piggtromler, som i Østerrike, for å øke veisikkerheten? spør Karsten Krat. Tore Løkkeberg i Oslo Taxi mener at piggdekkforbudet er innført av folk som ikke kjører bil selv.

- I stedet for at det tynne islaget harves opp, slik det pleide tidligere vintrer, poleres veibanen til reine hålka. Jeg er full av respekt for mine kolleger som parkerte taxiene lørdagskvelden. Som profesjonelle sjåfører var de seg sitt ansvar bevisst og avsto fra inntekt for å ivareta passasjerenes trygghet, sier Løkkeberg. Og legger til:

- Jeg er 52 og husker da piggdekkene kom for å bedre sikkerheten, å redde liv. Nå er tydeligvis logikken at det ikke er så farlig om du kjører deg i hjel, bare lungene er reine.

Direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk mener at jo flere som kjører piggfritt, jo glattere blir det.

- Nå har vi i Norge gått veldig langt i å kjøre piggfritt, blant annet ved å innføre avgift. Da må man samtidig garantere bilistene et minimum av vedlikehold. Beredskapen holder ikke.

Ellevset er opptatt av statens juridiske ansvar.

- Bilførere holdes ansvarlige for feil de er skyld i. Men når veimyndighetene har et produkt som ikke er godt nok, får det ingen konsekvenser, sier Ellevset.

POLITIFOLKS STRØJOBB: Politimenn måtte gjøre uvanlig politiarbeid i helga. Her fra Uelandsgata på Oslo Øst.