Ekspertstrid om tilståelsen

STAVANGER (NTB): I dag fikk Gulating lagmannsrett høre to motstridende påstander fra sakkyndige i Tengs-saken. Den ene eksperten mener at fetterens tilståelse av drapet på Birgitte Tengs ikke kan være fantasi. Den andre mener tilståelsen er falsk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I ettermiddag ga den islandske psykologen Gisli Gudjonsson sin konklusjon om fetterens tilståelse.

- Jeg er ikke i tvil om at den såkalte tilståelsen ikke kan stoles på, sa Gudjonsson. Denne påstanden sto i sterk kontrast til uttalelsene fra den andre rettsoppnevnte sakkyndige, Ulf Åsgård.

Selvopplevd

Det meste av ankesakens 24. dag gikk med til psykiater og kriminalanalytiker Ulf Åsgårds forklaring. Aktoratet har hentet den svenske eksperten fra Rikskriminalpolisen i Stockholm. Åsgårds konklusjon var at tilståelsen til Birgittes fetter må være selvopplevd.

- Dersom den hadde vært fantasi, ville fortellingen vært et mesterstykke, var psykiaterens kommentar. Han mente det var stor sannsynlighet for at 21-åringen har fortrengt, bevisst eller ubevisst, det som skjedde natten for tre år siden.

Fortrengt

I fetterens forklaring er det noen deler som blir beskrevet klart og detaljert, mens andre deler framstilles mer uklart. Dette støtter opp om teorien om at ugjerningen er fortrengt, mener Åsgård.

Han understreket at han ikke hadde tatt stilling til skyldspørsmålet i sin rapport. Men overfor lagmannsretten ga han uttrykk for at den logiske slutningen må være at 21-åringen er skyldig.

Åsgård karakteriserer ugjerningen som en kaotisk forbrytelse. Han mener at denne kaotiske tilstanden kan vare fra noen minutter til en halv time. Forsvarer Sigurd Klomsæt ville gjerne ha en forklaring fra psykiateren på hvordan en gjerningsmann husker en slik kaotisk forbrytelse.

- Han havner i en situasjon hvor tidsperspektiv kan være vanskelig å huske, mente Åsgård. Han viste til at en gjerningsmann vil ha lettere for å gjøre rede for et overlagt drap.

I morgen fortsetter Gisli Gudjonsson sin forklaring. Gudjonsson, som er dosent i rettsmedisinsk psykologi ved University of London, er blant annet ekspert på falske forklaringer.

Gudjonsson opplyste retten om at han får mange henvendelser om å bistå ved rettssaker. Når han har valgt å bruke tid på Tengs-saken, er det fordi han synes dette er en uvanlig sak.